Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

https://excellent.lv/wp-admin/post-new.php?post_type=ht_kb

(Standard Books 8.5 versija)

Saturs:


IESTATĪŠANA .............................................................................................. ............................ 2

KONTAKTU UZSTĀDĪŠANA ....................................................................................................... 3

Modulis Realizācija> Reģistrs> Kontakti .. .................................................. ..............................3


BANKAS DATU IMPORTS ................................................ .................................................. ..... 3

A) Bankas datu importēšana ............................................... ...................................................... 3
B) Manuāla importēšanas procedūra  .............................................. ......................................... 3

Bankas izrakstu apstrāde ................................................ ....................................................... 3

Bankas izraksta (bankas darījumu sasaiste) pārskats............................. ............................ 4

Neatpazīto darījumu reģistrs........................................ .......................................................... 4
Maksājumu / maksājumu uzdevumu sagatavošana .............................................. .................... 5

Grāmatojuma izveidošana (finanšu ieraksts) ............................................... ..............................6

Opcija “Arhivēt” vai veidot "Ierakstu arhīvā"  .. .................................................. ....................... 6

Iestatījums "Bankas darījumu arhīvs"............................................. ................................ ..... 7
Iestatījums "Bankas operāciju atpazīšana"............................................. ............................. 7


BANKAS DATU EKSPORTS  ......................................................................................................7

Datu nosūtīšana izmantojot bankas saskarni........................................................................ 7

Maksājuma uzdevumi  ............................................................................................................... 8

Avansa norēķinu maksājumi ...................................................................................................... 10

Algas maksājumi ....................................................................................................................... 10

Manuālais eksports ................................................................................................................. 11

Maksājumi ....................................... ......................................................................................... 11

Avansa norēķinu maksājumi ...................................................................................................... 12

Algas maksājumi  ...................................................................................................................... 13


IESTATĪŠANA

Lai izmantotu bankas darījumu eksportēšanas un importēšanas funkcionalitāti, jāpārbauda, ​​vai sekojošie lauki ir aizpildīti ar pareizu informāciju:

1. Modulis Sistēmā > Iestatījumi> Informācija par kompāniju

a) Uzņēmuma nosaukums.

b) Norēķinu konts - ievadiet pašreizējā norēķinu konta numuru IBAN formātā.

2. Modulis Piegādātāji > Reģistri > Kontakti> sadaļā "Konti"

a) NB! Šis iestatījums ir nepieciešams / ieteicams lietotājiem, kuri neizmanto e-rēķinus un manuāli ievada ienākošus rēķinus.

b) IBAN kods - šajā laukā ievadiet piegādātāja bankas konta numuru (IBAN)

c) Bankas konts - piegādātāja tekošais konts. Ja lauks IBAN kods nav aizpildīts, no šī lauka tiek ņemts piegādātāja bankas konta numurs (IBAN).

d) Bankas kods - piegādātāja bankas kods (SWIFT).

3. Modulis Piegādātāji > Iestatījumi > Bankas

a) Kods (tāds pats kā bankas kods)

b) BIC (SWIFT) bankas identifikācijas kods

c) Maksājuma apliecinājuma forma - atlasiet, izmantojot Ctrl + Enter “Latvija –SEPA”.

4. Modulis Piegādātāji > Iestatījumi > Samaksas veidi

a) Bankas konta numurs - ievadiet sava uzņēmuma bankas konta numuru (IBAN)

b) Banka - Izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl + Enter, var izvēlēties piemēroto banku (tāds pats kā 3. solis)

5. Modulis Realizācija > Iestatījumi > SEPA Bankas faila importa iestatījumi


 • Organizācijas veidi - šeit ievadiet uzņēmējdarbības tiesiskās formas, kas jāievēro, identificējot kontaktus. Šis iestatījums nosaka, kuras uzņēmuma nosaukuma daļas netiek izmantotas, lai atrastu pareizo informāciju Kontaktu reģistrā (piemēram: OÜ, AS, IK, SIA). Arī citas abreviatūras, punktu vai atstarpi, kuru sistēma ignorēs identificēšanas laikā.
 • Veidot - norādiet opcijas, kurām Standard Books veidos ierakstus pēc noklusējuma, aktivizējot SEPA maksājumus:

I. Maksājumi - kad failā ir atrasti atbilstošie ieraksti, Maksājumu reģistrā tiek izveidots ieraksts. Ja opcija nav atzīmēta, nav atļauts manuāli ģenerēt Maksājumu no Neatpazīta darījuma. 

II. Maksājumu uzdevumi - ja failā ir atrodami attiecīgie ieraksti, Maksājumu uzdevumu reģistrā tiek izveidots ieraksts. Ja opcija nav atzīmēta, nav atļauts manuāli veikt Maksājumu uzdevumu no Neatpazīta darījuma.

III. Grāmatojumi - ierakstu pamatā vienmēr ir Banku darījumu atbilstības likums. Atšķirībā no maksājumiem un maksājumu uzdevumiem, noklusējuma vērtības, par kurām tiek veikts finanšu ieraksts (grāmatojums), programmā nav aprakstītas. Ja šī opcija nav atzīmēta, nav atļauts manuāli izveidot Grāmatojumu Neatpazīta darījumam.

IV. Neatpazītie darījumi - visi no bankas izraksta importētie ieraksti, no kuriem netika veidots maksājums, maksājumu uzdevums vai grāmatojums, paliek Bankas neatpazīto darījumu reģistrā.

 • Apstiprināt - šeit var iestatīt lai maksājumi un maksājumu uzdevumi automātiski grāmatotos, atzīmējot atbilstošās rūtiņas maksājumu un maksājumu uzdevumu ierakstos.

 • Līdzīgi darījumi - ja bankas izrakstā ir līdzīgi bankas darījumi (piem. bankas komisija), ir iespējams tos apvienot vienā ierakstā vai arī sagatavot katru atsevišķi.

I. Ievietot vienā ierakstā - Standard Books sagatavos saliktu ierakstu līdzīgiem bankas darījumiem, tiem, vienā un tajā pašā kontā piešķirtās summas tiek saskaitītas kopā.

II. Katru savā ierakstā - Standard Books sagatavos ierakstu par katru bankas darījumu atsevišķi.

 • Maksimālo rindu skaits Maksājumos - lietotājs var izvēlēties veidot Maksājumus ar vairākām rindām.

 • Maksimālo rindu skaits Maksājumu uzdevumos - lietotājs var izvēlēties veidot Maksājumu uzdevumus ar vairākām rindām.

 • Izmantot bankas darījumu ID – Ja jūsu datu bāzē ir vairāk nekā viena kompānija un vēlaties vairāku kompāniju starpā kopīgi izmantot bankas atpazīšanas noteikumus, varat šim laukam atlasīt kompānijas ID kodu, atvērtajā kompānijā tiek izmantots iestatījums "Bankas operāciju atpazīšana".(Piemēram, jūs vēlaties izmantot tās pašas atpazīšanas noteikumus 4 kompānijā kā kompānijā ar numuru 2. Šajā gadījumā jūs slēdzāties iekšā kompānijā ar numuru 4 un šajā laukā (ID) ievadiet vērtību 2.)


KONTAKTU UZSTĀDĪŠANA

Modulis Realizācija > Reģistrs > Kontakti

Bankas darījumu importēšana meklē failā informāciju par piegādātāja / klienta rekvizītiem un salīdzina tos ar informāciju, kura norādīta Kontaktu kartes sekojošos laukos:

1. Bankas konts

2. IBAN kods

3. Registrācijas numurs 1 (Reģ.Nr.1.)

Atrodot vienu no tiem, programma var automātiski saistīt samaksāto summu ar pareizo klientu / piegādātāju. Ja tie nav aizpildīti, programma meklēs atbilstību pēc piegādātāja / klienta nosaukuma.

4. Piegādātāja / Klienta nosaukums


BANKAS DATU IMPORTS

Bankas datu importēšana

A) Bankas integrācija 
Bankas integrācija ļauj importēt un eksportēt SEPA maksājumus, izmantojot e-pakalpojumu.

Lai to izdarītu, aktivizējiet e-pakalpojumus, Sistēma> Iestatījumi> E-pakalpojumu iestatījumi> sadaļā "Citi servisi"> Bankas maksājumi> noklikšķiniet uz pogas "Aktivizēt".
Bankas interfeisa izmantošanai ir nepieciešams noslēgt attiecīgu līgumu ar banku.


B) Manuāla maksājumu importēšana. 

Pēc noklusējuma, failu importēšana pakalpojumā Standard Books ir atspējota, ja programmā ir iekļauti citi lietotāji.
Tomēr ir iespējams aktivizēt iespēju importēt maksajumus vairākiem lietotājiem vienlaicīgi. 

Lai to izdarītu, pievienojiet atzīmi sadaļā Sistēmas modulis> Iestatījumi> Papildu funkcijas > sadaļā Neatbalstītās> Atļaut importu vairāklietotāju režīmā.

NB! Nevienam citam lietotājam importēšanas laikā nedrīkst būt atvērtas nesaglabātas kartes. Šajā gadījumā neveidojiet ierakstu dublikātus.


Manuāla importēšanas procedūra:

1. Internetbankā izveidojiet failu XML (ISO) formātā. Dažādām bankām ir atšķirīgas eksporta darbības.

2. Kompilēto failu var importēt moduļos:

- Finanses - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"

- Realizācija - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"

NB! Ja jūs neizmantojat bankas saskarni, uzmanieties, lai vairākas reizes neimportētu XML failu, kas izveidots tajā pašā periodā. Pretējā gadījumā var rasties programmas ierakstu dublikāti.

Bankas izrakstu apstrāde

Pēc bankas izraksta importēšanas Standard Books sāk apstrādāt darījumus.

Pēc noklusējuma programma atzīst darījumus, kas ir Maksājumi (klientu maksājumi) uz bankas kontu un Maksājumu uzdevumi (piegādātāju MU) no bankas konta.

Tas nozīmē, ka, tā kā bankas puse neatšķir klientu maksājumu un, piemēram, kredīta atmaksu, programma pēc noklusējuma izveido Maksājumu ierakstu (Realizācijas modulī) no abiem.

Līdzīgi ir no bankas konta apmaksātām summām, Maksājumu uzdevumi tiek veikti gan par piegādātāju rēķiniem, gan par maksājumiem ar citu saturu. Par to, kā atšķirt maksājumu uzdevumus un klientu maksājumus no cita veida darījumiem, ir runāts tālāk sadaļā Bankas darījumu arhīvs un Bankas neatpazītie darījumi.

Banku operācijas tiek apstrādātas šādi:

Lai programma saprastu, kuru realizācijas rēķinu banka ir saņēmusi, programma importēšanas laikā pārbauda datus šādi:

1. Kontakta atsauces numurs.

Katrai kontakta kartītei jāpiešķir klienta atsauces numurs. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.2 - jāaizpilda ar atsauces numuru. (Igauņu valsts specifika)

2. Kontakta reģistrācijas numurs.

Katrā kontakta kartītē jānorāda kompānijas reģistrācijas numuru. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.1.

3. Kompānijas nosaukums.

Lai veiktu šo pārbaudi, Realizācijas modulis> Iestatījumi ir jāaizpilda "SEPA bankas faila importa parametri".

4. Kad uzņemums ir identificēts, tiek pārbaudīts bankas komentārs / paskaidrojums.

Bankas izraksta (bankas darījumu sasaiste) pārskats

Ja vēlaties redzēt detalizētāku informāciju, kad noteikts ieraksts ir sasniedzis programmu un kāds ir ieraksta statuss (vai ieraksts nav apstrādāts vai ir reģistrēts kā maksājums, maksājumu uzdevums vai grāmatojums), varat izmantot jaunu pārskatu Finanses modulis> Pārskati> Bankas izraksts (bankas darījumu sasaiste)

Iestatīšanas logā atlasiet sev piemērotu periodu un bankas ierakstu veidu, kuru vēlaties redzēt, un Standard Books parādīs par šo periodu saņemtos ierakstus un informāciju par tiem.

Ja pārskatā atrodat rindu, kurā ir nepareiza veida ieraksts, varat noklikšķināt uz saites “Labot” šajā pārskata rindā. Šajā brīdī importētais bankas operācija kļūst par tā saukto"Neatpazīto darījumu" (pārskata rindas beigās tiks parādīts teksts "*** Ieraksts nodzēsts ***") un lietotājam tiks jautāts, kāda veida ierakstu vēlaties izveidot no bankas operācijas (Maksājumu, Maksājumu uzdevumu vai Grāmatojumu).


Neatpazīto darījumu reģistrs 

Bankas neatpazīto darījumu reģistrs 

Reģistrā "Bankas neatpazītie darījumi" tiek parādīti importēti bankas operācijas, no kurām Standard Books pēc importēšanas nevarēja automātiski ģenerēt maksājumu, maksājumu uzdevumu vai grāmatojumu vai no kurām lietotājs ir noņēmis atzīmi no izvēles rūtiņas "Apstrādāts".

Kad bankas operācija ir nonākusi bankas neatpazīto darījumu reģistrā, lietotājs var norādīt, kā Standard Books sistēmai jārīkojas ar konkrēto darījumu.


Noklikšķinot uz izvēlnes "Veidot", tiek atvērtas iespējas veikt šo ierakstu:

 • Ierakstu arhīvā - Standard Books neko neizveido no bankas operācijas un ierakstu atzīmē kā "Apstrādāts".
 • Maksājumu - Standard Books sagatavo klienta maksājumu no bankas operācijas.
 • Maksājumu uzdevumu - Standard Books sagatavo maksājumu uzdevumu no bankas pārskaitījuma.
 • Grāmatojumu - Standard Books sagatavo finanšu ierakstu no bankas operācijas.

Maksājuma/ maksājumu uzdevuma sagatavošana no bankas neatpazītā darījuma

Atvērto bankas neatpazīto darījuma ierakstu, izvēlnē "Veidot" izvēloties > "Maksājumu" vai "Maksājumu uzdevumu", tiek atvērts papildu logs, kas ļauj lietotājam izveidot un saglabāt saiti programmā ar bankas izraksta operāciju, izveidojot likumu nākamajām līdzīgām operācijām.


Papildu logā Standard Books ļauj saglabāt saiti un norādīt to ar papildu laukiem. Papildu logā tiek parādītas šādas iespējas:

 • Saglabāt atbilstību - Standarta Books nākamajā importēšanas reizē ģenerēs to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu, ja bankas operācija ir līdzīga veidā *.
 • Saite uz Mūsu IBAN - Standarta Books radīs to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu nākamajā importēšanā, ja laukā Mūsu IBAN ir viens un tas pats IBAN.

 • Saite uz Viņu IBAN - Standard Books veidos to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu nākamajā importēšanā, ja laukā, kura IBAN ir tāds pats IBAN.
 • Saite uz Darījuma detaļām - Standard Books nākamajā importēšanas reizē ģenerē to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu, ja laukā Darījuma detaļas ir tāds pats vai līdzīgs paskaidrojuma lauka teksts.

NB! ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu daļēju pārklāšanos, vienkārši ievadiet vajadzīgo tekstu laukā. Piemēram: Rēķins. Ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu precīzu atbilstību, jāizmanto pēdiņas. Piemēram: "Aizdevuma procenti, Līgums Nr. X"


* (Līdzīgs veids attiecas uz darījumiem ar tiem pašiem bankas iesniegtajiem DomainCode, FamilyCode un SubfamilyCode identifikatoriem. Šie identifikatori ir redzami bankas neatpazīto darījumu ierakstā sadaļā Detaļas.)

Pēc pogas "Jā" nospiešanas maksājums / maksājumu uzdevums tiek izveidots un atvērts ekrānā. Turklāt iestatījumā "Bankas operāciju atpazīšana" tiks izveidota jauna rinda (jauns likums). Pamatojoties uz šo rindu, Standard Books ģenerēs līdzīgus maksājumus / maksājumu uzdevumus no nākotnes bankas darījumiem ar vienādām īpašībām.

Ja esat atzīmējis vairākas izvēles rūtiņas, ir jāizpilda visi nosacījumi, lai izveidotu automātisku maksājumu / maksājumu uzdevumu.


Grāmatojumu izveidošana (Finanšu ieraksts)

 • Izvēlnē "Veidot" izvēloties > "Grāmatojums", Standard Books jāpiešķir kontus finanšu ierakstam. Ir iespējams pievienot objektus, taču tie nav obligāti.

NB! Ja vēlaties pievienot vairākus debeta vai kredīta kontus vienlaikus, atdaliet tos ar komatiem. Ar komatiem atdalītie konti nedrīkst piederēt vienam un tam pašam tipam. Pēc noklikšķināšanas uz pogas "Jā" tiek izveidots un ekrānā atvērts pārskatīšanai finanšu ieraksts (grāmatojums).

Turklāt ir iespējamas trīs izvēles:

 • Saite uz Mūsu IBAN - Standarta Books Izveido to pašu ierakstu nākamajā importā, ja laukam Mūsu IBAN ir viens un tas pats IBAN
 • Saite uz Viņu IBAN  - Standarta Books Izveido to pašu ierakstu nākamajā importā, ja laukam Viņu IBAN ir viens un tas pats IBAN
 • Saite uz Darījuma detaļām - Standard Books nākamajā importēšanas reizē izveido to pašu ierakstu, ja laukā Darījuma detaļas ir tāds pats vai līdzīgs skaidrojuma lauka teksts

NB! ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu daļēju pārklāšanas, vienkārši ievadiet vajadzīgo tekstu laukā. Piemēram: Rēķins. Ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu precīzu atbilstību, jāizmanto pēdiņas. Piemēram: "Aizdevuma procenti, Līgums Nr. X"

Pēc pogas "Jā" nospiešanas grāmatojums tiek izveidots un atvērts ekrānā. Turklāt iestatījumā "Bankas operāciju atpazīšana" tiks izveidota jauna rinda (jauns likums). Pamatojoties uz šo rindu, Standard Books ģenerēs līdzīgus grāmatojumus no nākotnes bankas darījumiem ar vienādām īpašībām.

Ja esat atzīmējis vairākas izvēles rūtiņas, ir jāizpilda visi nosacījumi, lai izveidotu automātisku grāmatojumu.

NB! Veicot finanšu ierakstus ārvalstu valūtā, Standard Books mēģina nolasīt valūtas maiņas kursu bankas Darījuma detaļu skaidrojuma laukā. Piemērs: paskaidrojuma laukā ir šāds teksts: VV: EUR - & gt; DKK 47 229,84 likme 7,393 ”, tiek noteikts skaitlis aiz vārda“ likme ”un summa tiek pārrēķināta.


Opcija “Arhivēt” vai veidot "Ierakstu arhīvā"

Opcija "Arhivēt" ir paredzēta situācijām, kad lietotājs nevēlas no importētās bankas operācijas izveidot ierakstu (maksājumu, maksājumu uzdevumu, grāmatojumu).

 • Izvēlnē Veidot izvēloties > "Arhivēt" vai "Ierakstu arhīvā", tiek atvērts papildu logs, kas ļauj lietotājam saglabāt līdzīgo ierakstu no nākamajiem bankas darījumiem.

Papildu logā tiek parādītas šādas opcijas:

 • Veidot ierastu arhīvā - Standard Books izlaidīs bankas darījumu nākamajā importēšanas reizē, ja tas ir līdzīga veida *.
 • Saite uz Mūsu IBAN - Standard Books izlaidīs bankas darījumu nākamajā importēšanas reizē, ja IBAN laukā ir viens un tas pats IBAN.
 • Saite uz Viņu IBAN - Standard Books izlaidīs bankas darījumu nākamajā importēšanas reizē, ja IBAN laukā ir viens un tas pats IBAN.
 • Saite uz Darījuma detaļām - Standard Books nākamreiz importējot izlaidīs bankas darījumu, ja laukā Darījuma detaļas ir tāds pats vai līdzīgs teksts.

NB!: ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu daļēju pārklāšanas, vienkārši ievadiet vajadzīgo tekstu laukā. Piemēram: Rēķins. Ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu precīzu atbilstību, jāizmanto pēdiņas. Piemēram: "Aizdevuma procenti, Līgums Nr. X"

* (Līdzīgs veids attiecas uz darījumiem ar tiem pašiem bankas iesniegtajiem DomainCode, FamilyCode un SubfamilyCode identifikatoriem. Šie identifikatori ir redzami bankas neatpazīto darījumu ierakstā sadaļā Detaļas.)

Pēc pogas "Jā" nospiešanas neapstrādātais ieraksts tiek atzīmēts kā Apstrādāts un ieraksts netiek veikts (maksājums, maksājumu uzdevums, grāmatojums). Turklāt iestatījumā "Bankas operāciju atpazīšana" tiks izveidota jauna rinda (jauns likums). Pamatojoties uz šo rindu, Standard Books turpmākajos bankas darījumos identificēs tos pašus raksturlielumus, par kuriem netiek izveidoti ieraksti.

Ja esat atzīmējis vairākas rūtiņas, ir jāievēro visi nosacījumi, lai nekas netiktu ģenerēts no bankas operācijas.


Iestatījums "Bankas darījumu arhīvs"

Visas bankas izraksta operāciju rindas neatkarīgi no tā, kuri ieraksti no tām tiek izveidoti, tiek importēti Bankas darījumu arhīva iestatījumā.

 • Finanses modulis> Iestatījumi> Bankas darījumu arhīvs

Bankas darījumu arhīvs parāda visus importētos bankas darījumus - gan tos, no kuriem  maksājuma / maksājumu uzdevuma / grāmatojuma ieraksts jau ir izveidots, gan tos, no kuriem vēl nav izdarīts atbilstošs ieraksts, un tos var redzēt arī reģistrā Bankas neatpazītie darījumi.

Noklikšķinot uz pogas "Atvērt saistīto ierakstu" bankas darījumu arhīva augšējā panelī, ir iespējams atvērt ierakstu, kas tika izveidots no norādītās bankas operāciju rindas.


Iestatījums "Bankas operāciju atpazīšana"

Ja esat ieviesuši jaunu reģistru Bankas neatpazītie darījumi un esat izmantojuši sasaisti bankas darījumu apstrādē, kā minēts iepriekšējā sadaļā, Finanses modulis > Iestatījumi > Bankas operāciju atpazīšanas likumu veidošana balstīta uz tiem nosacījumiem, kurus ir izveidojis pats Standard Books lietotājs. Šis iestatījums tiek aizpildīts automātiski, ja bankas neatpazīta darījuma ierakstā izvēlnē Veidot izvēlaties > Maksājumu / Maksājumu uzdevumu / Grāmatojumu un sasaistīt neatpazīto darījumu ar šo noteikto veidu. Opcijas, kuras Standard Books meklēs katrā ienākošajā bankas darījumā un kad tiks atrasta atbilstība, tiek pievienotas iestatījumam, un tiek izveidots iestatījumā atzīmētais ieraksts.

Šo iestatījumu var izdarīt manuāli, taču tam ir nepieciešams, lai lietotāji pārzinātu SEPA bankas formātu.

NB! Ja neesat pārliecināts, ko mainīt šajā iestatījumā, neiesakām to darīt. Programma maina šī iestatījuma saturu, pat ja izvēlnē Bankas neatpazīto darījumu Veidot izmantojat opciju "Izveidot x un saistīt ar šo tipu". Ja vienums ar tiem pašiem atribūtiem jau pastāv, Standard Books parādīs brīdinājumu. Ja lietotājs turpina darbu un izveido vēlamo ierakstu, automātiski tiek mainīts arī ieraksts Bankas operāciju atpazīšanas iestatījumā.

Iestatījumā ir šādi lauki (ja lauks nav aizpildīts, saistošie ienākošajiem bankas darījumiem netiks meklēti):

 • Domen - bankas darījuma veida domēna nosaukums
 • Family - bankas darījuma veida grupas kods
 • Subfamily - bankas darījuma veida apakšgrupas kods
 • Mūsu IBAN - bankas darījuma IBAN, kurš pieder uzņēmumam
 • Veidot - Standard Books iespējas norāde konkrēto ieraksta sagatavošanai no bankas neatpazīta darījuma
 • Ieraksta apraksts - finanšu ieraksta noklusējuma apraksts, ja citu aprakstu nevar norādīt vai tiek izmantots apvienots ieraksts.
 • Deb.Konta - debeta konts, kas tiek pievienots finanšu ierakstam, ja norādīta šī opcija ierakstā.
 • Kr. Konts - kredīta konts, kas tiek pievienots finanšu ierakstam, ja norādīta šī opcija ierakstā
 • Deb.Objekts - debeta objekti, kas tiks pievienoti finanšu ierakstam, ja norādīta šī opcija ierakstā.
 • Kr.Object - kreditē objektus, kas tiks pievienoti finanšu ierakstam, ja norādīta šī opcija ierakstā.
 • Darījuma detaļas - teksts, kas jāmeklē laukā Darījumu detaļas. Ja tiek ievadītas pēdiņas, tiek meklēta precīza atbilstība, ja nē, atbilstība tiek meklēta tekstā 
 • Viņu IBAN - bankas darījuma IBAN, kas pieder bankas operācijas otrai pusei.
 • Piezīmes - brīvas formas komentāru lodziņš, kas ļauj lietotājam atšķirt likuma ierakstus.


Bankas operāciju atpazīšana, sadaļa A

Bankas operāciju atpazīšana, sadaļa B

Bankas operāciju atpazīšana, sadaļa CBANKAS DATU EKSPORTS

Datu nosūtīšana izmantojot bankas saskarni

Lai nosūtītu bankas datus uz banku (apstiprināšanai), izmantojot bankas saskarni, vispirms jāpārliecinās, vai attiecīgais līgums ir noslēgts ar banku un ir aktivizēts bankas saskarnes e-pakalpojums.

Maksājumu uzdevumi

Lai nosūtītu maksājumu uzdevumu bankai, izmantojot bankas saskarni, vispirms jāsagatavo maksājumu uzdevumu Standard Books.

 • Modulis Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi


Jāatzīmē izvēles rūtiņa Izrakstīts un jāsaglabā maksājumu uzdevumu, nospiežot pogu Saglabāt.
Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Sūtīt uz banku un atvērtajā papildu logā noklikšķiniet Apstiprināt/Confirm

NB! Payment will be sent to the bank for approval. Please confirm sending. Maksājumu uzdevums tiks nosūtīts uz banku. Lūdzu apstipriniet nosūtīšanu uz banku.) vēl nav apstiprināts.

Maksājumu uzdevums tiks nosūtīts uz bankas saskarsnes rindu operāciju apstrādāšanai un saskaņā ar e-pakalpojuma apstrādāšanas laika iestatījumu, maksājumu uzdevums tiks nosūtīts bankai neapstiprinātā veidā.


Maksājumu uzdevuma pašreizējo statusu var pārbaudīt, uzspiežot uz Operācijas izvēlni (zobrats) Maksājumu uzdevuma ierakstā un izvēloties E-maksājuma uzdevuma statuss. To pašu pārskatu var atrast arī reģistra Maksājumu uzdevumi pārlūka logā.

Kad maksājuma uzdevums pievienots bankas pakalpojuma rindai, tad pārlūka logā tas kļūs dzeltens.

Kad banka ir pieņēmusi maksājuma uzdevumu, tad pārlūka logā tas kļūs zaļš. Jāatzīmē, ka, ja banka nepieņem maksājuma uzdevumu ar tādu pašu datumu kā maksājuma uzdevuma ierakstā Standard Books sistēmā, maksājuma uzdevums pārlūka logā kļūs zaļš, bet maksājot, datumi netiks automātiski mainīti. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet pārskatu E-maksājuma uzdevuma statuss Operācijas izvēlnē (zobrats).

Ja maksājuma uzdevums ir sagatavots nekorekti (trūkst saņēmēja IBAN, bankas iestatījumos nav norādīts pareizs SWIFT kods utt.), maksājuma uzdevums pārlūka logā kļūs sarkans.

Ja bankā tiek izdzēsti sagatavotie maksājumu uzdevumi, pārlūka logā maksājumu uzdevumu krāsa kļūs sarkana. E-maksājuma uzdevuma statusa pārskatā tiek parādīts teksts "Banka ir noraidījusi maksājumu" (Payment is rejected by bank).

Ja banka ir daļēji akceptējusi un daļēji izdzēsusi sagatavotos maksājumu uzdevumus, pārlūka logā tie kļūs sarkani. E-maksājuma uzdevuma pašreizējais statuss parādīs tekstu “Daļēji apstiprināti maksājuma uzdevumi. Pārbaudiet bankā".


Avansa norēķinu maksājumi

Lai nosūtītu Avansa norēķina maksājumu bankai, izmantojot bankas saskarni, vispirms jāsagatavo Avansa norēķina maksājumu Standard Books sistēmā:

 • Modulis Avansa norēķini > Reģistri > Izmaksātie avansi

Jāatzīmē izvēles rūtiņa Izrakstīts un jāsaglabā izmaksāto avansa ierakstu, nospiežot pogu Saglabāt.
Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Sūtīt uz banku un atvērtajā papildu logā noklikšķiniet Apstiprināt/Confirm

Izmaksāta avansa uzdevums tiks nosūtīts uz bankas saskarsnes rindu operāciju apstrādāšanai un saskaņā ar e-pakalpojuma apstrādāšanas laika iestatījumu, izmaksāta avansa  uzdevums tiks nosūtīts bankai neapstiprinātā veidā.

Izmaksāta avansa uzdevuma krāsa pārlūka logā mainās līdzīgi kā maksājumu uzdevumu reģistra pārlūka logā. Nosūtīto izmaksāta avansa uzdevumu detalizēto statusu varat pārbaudīt Izmaksāta avansa ierakstā Operācijas izvēlnē E-personāla norēķina pašreizējais statuss.


Algu maksājumi 

Lai nosūtītu Algu maksājumu bankai, izmantojot bankas saskarni, vispirms jāsagatavo Algu maksājumu Standard Books sistēmā:

 • Modulis Algas > Reģistri > Algu maksājumi

Jāatzīmē izvēles rūtiņa Izmaksāt un jāsaglabā algu maksājuma ierakstu, nospiežot pogu Saglabāt.
Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Sūtīt uz banku un atvērtajā papildu logā noklikšķiniet Apstiprināt/Confirm

Algu maksājuma uzdevums tiks nosūtīts uz bankas saskarsnes rindu operāciju apstrādāšanai un saskaņā ar e-pakalpojuma apstrādāšanas laika iestatījumu, algu maksājuma  uzdevums tiks nosūtīts bankai neapstiprinātā veidā.

Algu maksājuma uzdevuma krāsa pārlūka logā mainās līdzīgi kā maksājumu uzdevumu reģistra pārlūka logā. Nosūtīto algu maksājuma uzdevumu, detalizēto statusu varat pārbaudīt Algu maksājuma ierakstā Operācijas izvēlnē E-algu maksājuma pašreizējais statuss.


Manuālais eksports

Maksājumu uzdevumi

Lai eksportētu maksājumu uzdevumus uz banku, dodieties uz moduli Piegādātāji > Rutīnas > Eksports > Maksājumu uzdevumu eksports uz XML failu.


Atvērtajā konfigurācijas logā lietotājs var iestatīt dažādus filtrus (pēc noklusējuma minimums ir aizpildīts, bet lietotājs var papildināt eksporta filtrus):

 • Grāmatošanas datums periodā - izvēlieties periodu, kurā maksājumi tiks eksportēti.
 • Maksājuma uzdevuma numurs - ja vēlaties eksportēt konkrētu maksājuma uzdevumu, ievadiet maksājuma uzdevuma numuru. Ja vēlaties eksportēt visus maksājumus atlasītajā periodā, atstājiet lauku tukšu.
 • Tikai sūtītā valūta
 • Simbolu tabula - pēc noklusējuma tiks aizpildīta
 • Maksājuma uzdevuma veids:

Parasts

Steidzams

Īpaši steidzams

 • Status

Tikai neeksportētos - eksportēt tikai neeksportētos maksājumus izvēlētajā periodā.
Visus - eksportēt visus maksājumus izvēlētajā periodā.

 • Bankas pakalpojumi (komisijas nauda)

Maksājam mēs

Maksā piegādātājs

Dalīts


Pēc filtru aizpildīšanas noklikšķiniet uz pogas OK. Programma atvērs logu, kurā varat izvēlēties eksportējamā faila saglabāšanas vietu. Piešķiriet failam nosaukumu un saglabājiet to. Pēc saglabāšanas jūs varat importēt failu bankā.


Avansa norēķinu maksājumi

Lai eksportētu avansa norēķinu maksājumus uz banku, dodieties uz moduli Avansu norēķini > Rutīnas > Eksports > Personāla norēķini, SEPA uz XML failu.

Atvērtajā konfigurācijas logā lietotājs var iestatīt dažādus filtrus (pēc noklusējuma minimums ir aizpildīts, bet lietotājs var papildināt eksporta filtrus):

 • Maksājuma datums periodā - izvēlieties periodu, kurā maksājumi tiks eksportēti
 • Maksājuma uzdevuma numurs - ja vēlaties eksportēt noteiktu maksājumu, ievadiet konkrēto uzveduma numuru
 • Maksājuma tips - izvēlieties maksājuma veidu (banku), kuru vēlaties izmantot maksājumu eksportēšanai
 • Komentārs - atbilstošs skaidrojums maksājumiem
 • Viens maksājums vienai personai - tiek izveidots viens maksājuma uzdevums vienai personai
 • Statuss
  Vēl neeksportētie - tiek eksportēti tikai maksājumi, kas nav nav eksportēti
  Visi - visi maksājumi tiek eksportēti.

Pēc filtru aizpildīšanas noklikšķiniet uz pogas OK. Programma atvērs logu, kurā varat izvēlēties eksportējamā faila saglabāšanas vietu. Piešķiriet failam nosaukumu un saglabājiet to. Pēc saglabāšanas jūs varat importēt failu bankā.


Algu maksājumi 

Lai eksportētu algu maksājumus uz banku, dodieties uz moduli Algas > Rutīnas > Eksports> Maksājumu uzdevumu eksports, SEPA uz XML failu.

Atvērtajā konfigurācijas logā lietotājs var iestatīt dažādus filtrus (pēc noklusējuma minimums ir aizpildīts, bet lietotājs var papildināt eksporta filtrus):

 • Numurs - ja vēlaties eksportēt noteiktu algas maksājumu uzdevumu, ievadiet konkrēto numuru
 • Samaksas veids - izvēlieties maksājuma veidu (banku), kuru vēlaties izmantot maksājumu eksportēšanai
 • Periods - izvēlieties periodu, kurā maksājuma uzdevums tiks eksportēts.
 • Katram darbiniekam atsevišķs maksājums
 • Statuss

Tikai neeksportētos - tiek eksportēti tikai maksājumi, kas nav nav eksportēti
Visi - visi maksājumi tiek eksportēti.


Pēc filtru aizpildīšanas noklikšķiniet uz pogas OK. Programma atvērs logu, kurā varat izvēlēties eksportējamā faila saglabāšanas vietu. Piešķiriet failam nosaukumu un saglabājiet to. Pēc saglabāšanas jūs varat importēt failu bankā.
 • No labels