Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

https://excellent.lv/wp-admin/post.php?post=13481&action=edit&classic-editor


Pēc noklusējuma failu importēšana pakalpojumā Standard Books ir atspējota, ja programmā ir iekļauti citi lietotāji.

Ir iespējams aktivizēt importa tiesības vairākiem vienlaicīgi lietotājiem

Lai to izdarītu, pievienojiet atzīmi: Sistēmas modulis> Iestatījumi> Papildu funkcijas> sadaļa Neatbalstītās> Atļaut importu vairāklietotāju režīmā

NB! Nevienam citam lietotājam importēšanas laikā nedrīkst būt atvērtas nesaglabātas kartes/ieraksti. Šajā gadījumā dubultā ieraksti nenotiks.


Manuāla importēšanas procedūra:

1. Internetbankā izveidojiet failu XML (ISO) formātā. Dažādām bankām ir atšķirīgas eksporta darbības.

2. Kompilēto failu var importēt moduļos:

- Finanses - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"

- Realizācija - Rutīnas - Imports - "Bankas fails, SEPA"

NB! Ja jūs neizmantojat bankas saskarni, uzmanieties, lai vairākas reizes neimportētu XML failu, kas izveidots tajā pašā periodā. Pretējā gadījumā var rasties programmas ierakstu dublikāti.

Bankas izrakstu apstrāde

Pēc bankas izraksta importēšanas Standard Books sāk apstrādāt darījumus.

Pēc noklusējuma programma atzīst darījumus, kas ir Maksājumi (klientu maksājumi) uz bankas kontu un Maksājumu uzdevumi (piegādātāju MU) no bankas konta.

Tas nozīmē, ka, tā kā bankas puse neatšķir klientu maksājumu un, piemēram, kredīta atmaksu, programma pēc noklusējuma izveido Maksājumu ierakstu (Realizācijas modulī) no abiem.

Līdzīgi ir no bankas konta apmaksātām summām, Maksājumu uzdevumi tiek veikti gan par piegādātāju rēķiniem, gan par maksājumiem ar citu saturu. Par to, kā atšķirt maksājumu uzdevumus un klientu maksājumus no cita veida darījumiem, ir runāts tālāk sadaļā Bankas darījumu arhīvs un Bankas neatpazītie darījumi.

Banku operācijas tiek apstrādātas šādi:

Lai programma saprastu, kuru realizācijas rēķinu banka ir saņēmusi, programma importēšanas laikā pārbauda datus šādi:

1. Kontakta atsauces numurs.

Katrai kontakta kartītei jāpiešķir klienta atsauces numurs. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.2 - jāaizpilda ar atsauces numuru.

2. Kontakta reģistrācijas numurs.

Katrā kontakta kartītē jānorāda kompānijas reģistrācijas numuru. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.1.

3. Kompānijas nosaukums.

Lai veiktu šo pārbaudi, Realizācijas modulis> Iestatījumi ir jāaizpilda "SEPA bankas faila importa parametri".

4. Kad uzņēmums ir identificēts, tiek pārbaudīts bankas komentārs / paskaidrojums.

Bankas izraksta (bankas darījumu sasaiste) pārskats

Ja vēlaties redzēt detalizētāku informāciju, kad noteikts ieraksts ir sasniedzis programmu un kāds ir ieraksta statuss (vai ieraksts nav apstrādāts vai ir reģistrēts kā maksājums, maksājumu uzdevums vai grāmatojums), varat izmantot jaunu pārskatu Finanses modulis> Pārskati> Bankas izraksts (bankas darījumu sasaiste)

Iestatīšanas logā atlasiet sev piemērotu periodu un bankas ierakstu veidu, kuru vēlaties redzēt, un Standard Books parādīs par šo periodu saņemtos ierakstus un informāciju par tiem.

Ja pārskatā atrodat rindu, kurā ir nepareiza veida ieraksts, varat noklikšķināt uz saites “Labot” šajā pārskata rindā. Šajā brīdī importētais bankas operācija kļūst par tā saukto"Neatpazīto darījumu" (pārskata rindas beigās tiks parādīts teksts "*** Ieraksts nodzēsts ***") un lietotājam tiks jautāts, kāda veida ierakstu vēlaties izveidot no bankas operācijas (Maksājumu, Maksājumu uzdevumu vai Grāmatojumu).

Bankas neatpazīto darījumu reģistrs 

Reģistrā "Bankas neatpazītie darījumi" tiek parādīti importēti bankas operācijas, no kurām Standard Books pēc importēšanas nevarēja automātiski ģenerēt maksājumu, maksājumu uzdevumu vai grāmatojumu vai no kurām lietotājs ir noņēmis atzīmi no izvēles rūtiņas "Apstrādāts".

Kad bankas operācija ir nonākusi bankas neatpazīto darījumu reģistrā, lietotājs var norādīt, kā Standard Books sistēmai jārīkojas ar konkrēto darījumu.


Noklikšķinot uz izvēlnes "Izveidot", tiek atvērtas iespējas veikt šo ierakstu:

 • Ierakstu arhivā - Standard Books neko neizveido no bankas operācijas un ierakstu atzīmē kā "Atstrādāts".
 • Maksājumu - Standard Books sagatavo klienta maksājumu no bankas operācijas.
 • Maksājumu uzdevumu - Standard Books sagatavo maksājumu uzdevumu no bankas pārskaitījuma.
 • Grāmatojumu - Standard Books sagatavo finanšu ierakstu no bankas operācijas.

Maksājuma/ maksājumu uzdevuma sagatavošana no bankas neatpazītā darījuma

Atvērto bankas neatpazīto darījuma ierakstu, izvēlnē Veidot izvēloties > "Maksājumu" vai "Maksājumu uzdevumu", tiek atvērts papildu logs, kas ļauj lietotājam izveidot un saglabāt saisti programmā ar bankas izraksta operāciju, izveidojot likumu nākamajām līdzīgām operācijām.


Papildu logā Standard Books ļauj saglabāt saisti un norādīt to ar papildu laukiem. Papildu logā tiek parādītas šādas opcijas:

 • Saglabāt atbilstību - Standarta Books nākamajā importēšanas reizē ģenerēs to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu, ja bankas operācija ir līdzīga veidā *.
 • Saite uz Mūsu IBAN - Standarta Books radīs to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu nākamajā importēšanā, ja laukā Mūsu IBAN ir viens un tas pats IBAN.

 • Saite uz Viņu IBAN - Standard Books ģenerēs to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu nākamajā importēšanā, ja laukā, kura IBAN ir tāds pats IBAN.
 • Saite uz Darījuma detaļām - Standard Books nākamajā importēšanas reizē ģenerē to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu, ja laukā Darījuma detaļas ir tāds pats vai līdzīgs paskaidrojuma lauka teksts.

NB! ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu daļēju pārklāšanas, vienkārši ievadiet vajadzīgo tekstu laukā. Piemēram: Rēķins. Ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu precīzu atbilstību, jāizmanto pēdiņas. Piemēram: "Aizdevuma procenti, Līgums Nr. X"


* (Līdzīgs veids attiecas uz darījumiem ar tiem pašiem bankas iesniegtajiem DomainCode, FamilyCode un SubfamilyCode identifikatoriem. Šie identifikatori ir redzami bankas neatpazīto darījumu ierakstā sadaļā Detaļas.)

Pēc pogas "Jā" nospiešanas maksājums / maksājumu uzdevums tiek izveidots un atvērts ekrānā. Turklāt iestatījumā "Bankas operāciju atpazīšana" tiks izveidota jauna rinda (jauns likums). Pamatojoties uz šo rindu, Standard Books ģenerēs līdzīgus maksājumus / maksājumu uzdevumus no nākotnes bankas darījumiem ar vienādām īpašībām.

Ja esat atzīmējis vairākas izvēles rūtiņas, ir jāizpilda visi nosacījumi, lai izveidotu automātisku maksājumu / maksājumu uzdevumu.


Grāmatojumu izveidošana (Finanšu ieraksts)

 • Izvēlnē Veidot izvēloties > "Grāmatojums", Standard Books jāpiešķirs kontus finanšu ierakstam. Ir iespējams pievienot objektus, taču tie nav obligāti.

NB! Ja vēlaties pievienot vairākus debeta vai kredīta kontus vienlaikus, atdaliet tos ar komatiem. Ar komatiem atdalītie konti nedrīkst piederēt vienam un tam pašam tipam. Pēc noklikšķināšanas uz pogas "Jā" tiek izveidots un ekrānā atvērts pārskatīšanai finanšu ieraksts (grāmatojums).

Turklāt ir iespējamas trīs izvēles:

 • Saite uz Mūsu IBAN - Standarta Books Izveido to pašu ierakstu nākamajā importā, ja laukam Mūsu IBAN ir viens un tas pats IBAN
 • Saite uz Viņu IBAN  - Standarta Books Izveido to pašu ierakstu nākamajā importā, ja laukam Viņu IBAN ir viens un tas pats IBAN
 • Saite uz Darījuma detaļām - Standard Books nākamajā importēšanas reizē izveido to pašu ierakstu, ja laukā Darījuma detaļas ir tāds pats vai līdzīgs skaidrojuma lauka teksts

NB! ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu daļēju pārklāšanas, vienkārši ievadiet vajadzīgo tekstu laukā. Piemēram: Rēķins. Ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu precīzu atbilstību, jāizmanto pēdiņas. Piemēram: "Aizdevuma procenti, Līgums Nr. X"

Pēc pogas "Jā" nospiešanas grāmatojums tiek izveidots un atvērts ekrānā. Turklāt iestatījumā "Bankas operāciju atpazīšana" tiks izveidota jauna rinda (jauns likums). Pamatojoties uz šo rindu, Standard Books ģenerēs līdzīgus grāmatojumus no nākotnes bankas darījumiem ar vienādām īpašībām.

Ja esat atzīmējis vairākas izvēles rūtiņas, ir jāizpilda visi nosacījumi, lai izveidotu automātisku grāmatojumu.

NB! Veicot finanšu ierakstus ārvalstu valūtā, Standard Books mēģina nolasīt valūtas maiņas kursu bankas Darījuma detaļu skaidrojuma laukā. Piemērs: paskaidrojuma laukā ir šāds teksts: VV: EUR - & gt; DKK 47 229,84 likme 7,393 ”, tiek noteikts skaitlis aiz vārda“ likme ”un summa tiek pārrēķināta.


Opcija “Arhivēt” vai veidot "Ierakstu arhīvā"

Opcija "Arhivēt" ir paredzēta situācijām, kad lietotājs nevēlas no importētās bankas operācijas izveidot ierakstu (maksājumu, maksājumu uzdevumu, grāmatojumu).

 • Izvēlnē Veidot izvēloties > "Arhivēt" vai "Ierakstu arhīvā", tiek atvērts papildu logs, kas ļauj lietotājam saglabāt līdzīgo ierakstu no nākamajiem bankas darījumiem.

Papildu logā tiek parādītas šādas opcijas:

 • Veidot ierastu arhīvā - Standard Books izlaidīs bankas darījumu nākamajā importēšanas reizē, ja tas ir līdzīga veida *.
 • Saite uz Mūsu IBAN - Standard Books izlaidīs bankas darījumu nākamajā importēšanas reizē, ja IBAN laukā ir viens un tas pats IBAN.
 • Saite uz Viņu IBAN - Standard Books izlaidīs bankas darījumu nākamajā importēšanas reizē, ja IBAN laukā ir viens un tas pats IBAN.
 • Saite uz Darījuma detaļām - Standard Books nākamreiz importējot izlaidīs bankas darījumu, ja laukā Darījuma detaļas ir tāds pats vai līdzīgs teksts.

NB!: ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu daļēju pārklāšanas, vienkārši ievadiet vajadzīgo tekstu laukā. Piemēram: Rēķins. Ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu precīzu atbilstību, jāizmanto pēdiņas. Piemēram: "Aizdevuma procenti, Līgums Nr. X"

* (Līdzīgs veids attiecas uz darījumiem ar tiem pašiem bankas iesniegtajiem DomainCode, FamilyCode un SubfamilyCode identifikatoriem. Šie identifikatori ir redzami bankas neatpazīto darījumu ierakstā sadaļā Detaļas.)

Pēc pogas "Jā" nospiešanas neapstrādātais ieraksts tiek atzīmēts kā Apstrādāts un ieraksts netiek veikts (maksājums, maksājumu uzdevums, grāmatojums). Turklāt iestatījumā "Bankas operāciju atpazīšana" tiks izveidota jauna rinda (jauns likums). Pamatojoties uz šo rindu, Standard Books turpmākajos bankas darījumos identificēs tos pašus raksturlielumus, par kuriem netiek izveidoti ieraksti.

Ja esat atzīmējis vairākas rūtiņas, ir jāievēro visi nosacījumi, lai nekas netiktu ģenerēts no bankas operācijas.


Iestatījums "Bankas darījumu arhīvs"

Visas bankas izraksta operāciju rindas neatkarīgi no tā, kuri ieraksti no tām tiek izveidoti, tiek importēti Bankas darījumu arhīva iestatījumā.

 • Finanses modulis> Iestatījumi> Bankas darījumu arhīvs

Bankas darījumu arhīvs parāda visus importētos bankas darījumus - gan tos, no kuriem  maksājuma / maksājumu uzdevuma / grāmatojuma ieraksts jau ir izveidots, gan tos, no kuriem vēl nav izdarīts atbilstošs ieraksts, un tos var redzēt arī reģistrā Bankas neatpazītie darījumi.

Noklikšķinot uz pogas "Atvērt saistīto ierakstu" bankas darījumu arhīva augšējā panelī, ir iespējams atvērt ierakstu, kas tika izveidots no norādītās bankas operāciju rindas.


Iestatījums "Bankas operāciju atpazīšana"

Ja esat ieviesuši jaunu reģistru Bankas neatpazītie darījumi un esat izmantojuši sasaisti bankas darījumu apstrādē, kā minēts iepriekšējā sadaļā, Finanses modulis > Iestatījumi > Bankas operāciju atpazīšanas likumu veidošana balstīta uz tiem nosacījumiem, kurus ir izveidojis pats Standard Books lietotājs. Šis iestatījums tiek aizpildīts automātiski, ja bankas neatpazīta darījuma ierakstā izvēlnē Veidot izvēlaties > Maksājumu / Maksājumu uzdevumu / Grāmatojumu un sasaistīt neatpazīto darījumu ar šo noteikto veidu. Opcijas, kuras Standard Books meklēs katrā ienākošajā bankas darījumā un kad tiks atrasta atbilstība, tiek pievienotas iestatījumam, un tiek izveidots iestatījumā atzīmētais ieraksts.

Šo iestatījumu var izdarīt manuāli, taču tam ir nepieciešams, lai lietotāji pārzinātu SEPA bankas formātu.

NB! Ja neesat pārliecināts, ko mainīt šajā iestatījumā, neiesakām to darīt. Programma maina šī iestatījuma saturu, pat ja izvēlnē Bankas neatpazīto darījumu Veidot izmantojat opciju "Izveidot x un saistīt ar šo tipu". Ja vienums ar tiem pašiem atribūtiem jau pastāv, Standard Books parādīs brīdinājumu. Ja lietotājs turpina darbu un izveido vēlamo ierakstu, automātiski tiek mainīts arī ieraksts Bankas operāciju atpazīšanas iestatījumā.

Iestatījumā ir šādi lauki (ja lauks nav aizpildīts, saistošie ienākošajiem bankas darījumiem netiks meklēti):

 • Domen - bankas darījuma veida domēna nosaukums
 • Family - bankas darījuma veida grupas kods
 • Subfamily - bankas darījuma veida apakšgrupas kods
 • Mūsu IBAN - bankas darījuma IBAN, kurš pieder uzņēmumam
 • Veidot - Standard Books iespējas norāde konkrēto ieraksta sagatavošanai no bankas neatpazīta darījuma
 • Ieraksta apraksts - finanšu ieraksta noklusējuma apraksts, ja citu aprakstu nevar norādīt vai tiek izmantots apvienots ieraksts.
 • Deb.Konta - debeta konts, kas tiek pievienots finanšu ierakstam, ja norādīta šī opcija ierakstā.
 • Kr. Konts - kredīta konts, kas tiek pievienots finanšu ierakstam, ja norādīta šī opcija ierakstā
 • Deb.Objekts - debeta objekti, kas tiks pievienoti finanšu ierakstam, ja norādīta šī opcija ierakstā.
 • Kr.Object - kreditē objektus, kas tiks pievienoti finanšu ierakstam, ja norādīta šī opcija ierakstā.
 • Darījuma detaļas - teksts, kas jāmeklē laukā Darījumu detaļas. Ja tiek ievadītas pēdiņas, tiek meklēta precīza atbilstība, ja nē, atbilstība tiek meklēta tekstā 
 • Viņu IBAN - bankas darījuma IBAN, kas pieder bankas operācijas otrai pusei.
 • Piezīmes - brīvas formas komentāru lodziņš, kas ļauj lietotājam atšķirt likuma ierakstus.


Bankas operāciju atpazīšana, sadaļa A

Bankas operāciju atpazīšana, sadaļa B

Bankas operāciju atpazīšana, sadaļa C

 • No labels