Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

https://excellent.lv/wp-admin/post.php?post=12169&action=edit
Trīs svarīgi soļi, lai Algas modulis strādātu perfekti.
 1. Solis - uzstatīt Sistēmas modulis
 2. Solis - uzstatīt Personāls modulis
 3. Solis - uzstatīt Algas modulis

Sistēmas modulis


Iestatījumi:

 1. Pārliecinieties, ka moduļi PERSONĀLS un ALGAS ir pieslēgti sistēmā (datu bāzē) - Konfigurācija> Vertikāles> ķeksis Algas un Personāls. Ja šie ķekši nav ielikti, jums jāsazinās ar Excellent Latvia un jāpieslēdz algas modulis (līguma izmaiņas)

 

2. Pārliecinieties, ka ir visas nepieciešamas pieejas un tiesības, lai strādātu moduļos - Personu grupas > Veidot jaunu > attiecīgi ielikt pieejas un tiesības


Reģistri:

Personas

Jāizveido personas paraksta ierakstu izmantojot izvēlni "Veidot"- Jauna persona.

Uzmanību!

Veidojot Jaunu personu Sistēmas modulī, jūs automātiski sniedzat iespēju personai piekļūt sistēmā, tai skaitā visiem Algas moduļa datiem. Ja darbiniekam nav tiesību aplūkot citu darbinieku algas, tad ir nepieciešams attiecīgi noslēgt šādas tiesības. Ir pieejamas plašas konfigurācijas iespējas, bet vienkāršākais variants darbiniekiem, kuriem nav nepieciešama piekļuve sistēmai, ir norādīt Starta personas līmenī -  "Bez pieejas"

 • Paraksts – unikāls burtu/ciparu savienojums, ar kuriem persona turpmāk tiek atpazīta sistēmā (piemēram, izveidojot vai apstiprinot kādu dokumentu vai ierakstu). Paraksts varētu būt personas iniciāļi.
 • Vārds – personas vārds, uzvārds 
 • StandardID –  lietotāja vārds (e-pasts) ar kuru var autorizēties Standard Books by Excellent sistēmā (piemēram, vk@eco.lv)
 • Izruna
 • Slēgts – atķeksējam, ja persona vairs neeksistē sistēmā un visas pieejas tai ir liegtas.
 • Nelicenzēts
Pieejas sadaļā
 • Personu grupas - izmantojot kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS), lai izvēlētos grupu/kodu no iestatījuma "Personu grupas" ar nepieciešamo sistēmas izmantošanas tiesību līmeni.
 • Starta personas līmenis - izmantojot kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS), lai izvēlētos Pilna pieeja vai Bez pieejas.
 • Ierobežotā pieeja
 • Aģentu grupa
 • Valoda - izmantojot kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS), lai izvēlētos kodu no iestatījuma "Valodas".
 • Klienta ierobežojumi – atkarība no tā, kādu operācijas sistēmu izmanto persona var ielikt/nelikt ierobežojumus (Jebkurš klients vai Window/Mac OS/ Android)
 • Kontakta kods
Kontu sadaļā

 • Konts - laukā jāieliek avansa norēķinu konts, kurš tiks izmantot avansa norēķinu ierakstu grāmatošanai.
 • Kārt.kods
 • Objekts
 • Bankas konts - jāieliek personas bankas kontu (piemēram, kur tiks pārskaitīta darba alga, avansa norēķinu nauda).
 • Banka - izmantojot kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS), jāieliek bankas kodu ( atsevišķi informāciju par bankām var savadīt PIEGĀDĀTĀJI moduļa iestatījuma "Bankas"), kurai pieder personas bankas konts.Personāls modulis


Iestatījumi:

 1. Amata konkursi - iestatījums ir paredzēts izmantošanai valsts institūcijās, kur ir specifiskās prasības personāla atlasei.
 2. Amatu grupas - iestatījums, kurā var izveidot Oficiālā vai Faktiska amata (informācija svarīga aizpildīšanai Darbinieku kartītes Darba attiecības sadaļā) pamatgrupas izmantojot profesiju klasifikatora informāciju.
 3. Atvaļinājuma plānošana - ļauj izveidot ierakstus darbinieku plānotiem atvaļinājumiem nākotnē.
 4. Atvieglojumi/ ieturējumi – iestatījums/ saraksts, kurš apkopo informāciju par visiem ierakstiem Darbinieku vai Fizisko personu kartītēs Parametru sadaļā zem "Atvieglojumi / ieturējumi" (piemēram, tiesu izpildraksti, piemaksas, procentu likmes aizdevumiem).
 5. Atvieglojumi/ ieturējumi tipi - iestatījums paredzēts papildu atvieglojumu darbinieku grupas reģistrēšanai, cilvēkiem ar invaliditāti, politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam. Tas tiek izmantots, lai dati no sistēmas korekti tika iesniegti EDS sistēmā paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām. Iestatījums ir izveidots pēc noklusējuma.

(info) Papildu atvieglojuma kodi EDS sistēmā paziņojuma par fiziskām personām noformēšanai

090 - Par invaliditāti

091 - Politiski represētai personai, kura saņem pensiju

092 - Politiski represētai personai, kura nesaņem pensiju

093 - Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš saņem pensiju

094 - Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš nesaņem pensiju

6. Darbinieku grupas - ja uzņēmumam ir liels darbinieku štats, labākai uzskaitei, statistikai ir iespējams dalīt un attiecināt darbinieku konkrētām grupām (piemēram,  administrācija, noliktavas darbinieki, mārketinga departaments, cehs Nr.1, utt). Pēc noklusējuma, ir piedāvāta darbinieku grupa "Administrācija" (ADM). Bet ir iespējams izveidot jaunu grupu, izmantojot Veidot izvēlni " Jaunu ierakstu - Darbinieku grupas". Papildus katrai grupai ir iespējams uzstādīt grāmatojumus "pēc noklusējuma".


Ir divi veidi kā iestatīt aprēķina / maksājuma grāmatojumus:

1) Modulis PERSONĀLS > Iestatījumi > Darbinieku grupas - Katrai grupai ielikt attiecīgus grāmatojumus.

2) Modulis ALGAS > Iestatījumi > Operāciju tipu kontējumi - Izmantojot šo funkciju var sagatavot grāmatojumu ierakstus visiem darbiniekiem.

Jāizvēlas vai nu pirmo vai otro variantu! Pielietojot abus divus vienlaicīgi, veidos nepareizu grāmatojuma ierakstu.

7. Darbinieku klases - ja ir nepieciešams uzskaitīt vai dalīt darbiniekus vēl sīkāk nekā grupas, tad var izmantot šo iestatījumu.

8. Dokumentu tipi - darbinieku vai fizisko personu kartītes aizpildīšanas ērtībai var iepriekš izveidot biežāk izmantojamo dokumentu sarakstu iestatījumā "Dokumentu tipi".


9. EDS Eksporta tipi - iestatījums, kas noteic kādas grupas ieraksti tiks ņemti vērā veidojot XML failu. Iestatījums darbojas pēc noklusējuma.


10. EDS paraugs - sistēmā piedāvāts pēc noklusējuma. Automātiskais ieraksts, kas tiks ievietots darbinieka/ fiziskās personas kartītē, sadaļā EDS statusa kodi, tiklīdz tiks aizpildīts lauks "Nodokļa grupa". Tās sadaļas aizpildīšana ir ļoti svarīga, lai sagatavotu korekto eksporta xml failu EDS sistēmai "Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)"

Lai darbinieka/ fiziskās personas kartītes sadaļa "EDS statusa kodi" aizpildītos automātiski, jāizpilda divi nosacījumi:

1) Uztaisīt paraugu (sistēma piedāvās šo pēc noklusējuma)

2) Algas moduļa iestatījumā "Algu parametri" sadaļā Citi parametri atķeksēt "Ievietot teksta kodu, ievietojot nodokļa grupu" (sistēma piedāvās šo pēc noklusējuma)

Vēlāk veidojot jauna darbinieka vai fiziskās personas kartīti un aizpildot lauku "Nodokļu grupa", ieraksts no parauga automātiski parādīsies sadaļā EDS statusa kodi.


11. EDS Statusa kodi – sistēmā piedāvāts pēc noklusējuma 3 statusa kodus, kuri atbilsts 3 nodokļu grupām, kurām ir piemēroti atvieglojumi vai atšķirīgas sociālās apdrošināšanas likmes no standarta tipa. Iestatījums ir svarīgs korekta XML faila ģenerēšanai eksportam EDS sistēmai.

12. Izglītība - iestatījums, kurā tiek atspoguļota informācija par darbinieka izglītības iestādēm, saņemtiem dokumentiem pēc izglītības pabeigšanu, mācības periods, kvalifikācija, specialitāte, valsts, kurā tika saņemta izglītība.

Informāciju var ievadīt divos veidos: darbinieka kartītē vai tieši šī iestatījumā, izmantojot Veidot izvēlni "Jaunu ierakstu - Izglītība". Ievadot izglītības datus pa tiešo šī iestatījuma logā, informācija automātiski parādīsies darbinieku kartītes sadaļā "Parametri".

13. Izglītības līmeņi - iestatījums, kurā noteikts izglītības līmenis (pamata, vidējā, augstāka izglītība, utt.). Ievadot izglītības datus pa tiešo šī iestatījuma logā, informācija automātiski parādīsies darbinieku kartītes sadaļā "Personīgā informācija".

14. Izglītības tipi (kursi, universitāte, utt.)

15. Kavējumu periodi - iestatījumos tiek atspoguļoti aprēķinu nosacījumi kā rēķināt samaksu par konkrēto kavējuma veidu. Pēc noklusējuma programma jau piedāvā dažus kavējumu periodus. Ir arī iespēja izveidot jaunu, izmantojot Veidot izvēlni "Jaunu ierakstu - Kavējumu periodi".

16. Kavējumu veidi - iestatījums, kurā ir iespējams definēt un izveidot ierakstus dažādu veidu kavējumiem (atvaļinājumiem, slimības lapām, komandējumiem). Pēc noklusējuma programma jau piedāvā dažus kavējumu periodus, bet ir iespēja izveidot jaunu, izmantojot Veidot izvēlni "Jaunu ierakstu - Kavējumu veidi".

Veidojot jaunu kavējumu veidu svarīgi atcerēties ielikt Laika tabeles apzīmējumu, kas parādīsies Laika uzskaites tabelēs "Printeris" vai "Ekrāns" formātā.

Perioda kods ir ņemts no iestatījuma Kavējumu periodi. Atkarīgi no tā, kāda formula ir ieliktā periodu iestatījumos tā tiks veikts aprēķins pašam kavējumam.


17. Laika klases - iestatījums vairāk ir piemērots standartā "8 stundas dienā" likmei (vai citai regulārai stundu likmei, kas atkārtojas ikmēnesī). Laika klases ierakstā ir iespējams atzīmēt darba laika periodu "no...līdz" (piemēram no 8.00 līdz 17.00 vai no 9.00 līdz 14.00).

Gadījumos, kad nav iespējams ievērot normālu dienas vai nedēļas darba laiku un kad tiek izmantots slīdošais darba grafiks vai nestandarta darba laika veidi: summētais darba laiks, maiņu darbs, nakts darbs, virsstundu darbs, jāaizpilda darba laika tabulu ar reāli nostrādātām stundām.


18. Lauki rīkojumos - programmā ir iespējams izveidot dažādu standarta dokumentu paraugus ar jau iepriekš sagatavotiem šablona tekstiem. Tekstos var izmantot lauki no "Laiki rīkojumos" iestatījuma, lai informācija ielasītos no dažādiem reģistru ierakstiem un parādītos dokumentu paraugos automātiski.

Kods - jāizveido koda nosaukumu, kurš vēlāk tiks izmantots standarta dokumentu paraugu tekstos.

Reģistrs un Lauks - lauku nosaka programmas kods, kuru izveido programmētājs. Lai atrasto pareizo reģistru un lauku nepieciešama programmētāja vai konsultanta palīdzība. Programmā pēc noklusējuma jau ir saglabāti dažādi biežāk izmantojamie rīkojumu lauki, kā arī standarta tekstu paraugi.

Komentārs - apraksts, lai vieglāk saprastu koda saturu.

Pārējas kolonnas aizpildīsies automātiski, ja ievietot tur kursoru.


19. Nodokļu grupas - ļoti svarīgs lauks aizpildīšanai. Nodokļu Grupas iestatījums parāda darbinieka piederību grupai, kurai ir piemēroti atvieglojumi vai atšķirīgas sociālās apdrošināšanas likmes no standarta tipa. Pēc noklusējuma tiek piedāvātas 3 nodokļu grupas:

STN - Darbinieki pakļaujas visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (standarts)

PENSI – sociālās apdrošināšanas likmes pensionāriem

INVAL - sociālās apdrošināšanas likmes invalīdiem

Ir iespēja izveidot jaunu grupu, izmantojot Veidot izvēlni "Jaunu ieraksti - Nodokļu grupas"

Katrā nodokļu grupas ierakstam jānorāda Eksporta kodu no iestatījuma "EDS statusa kodi". Tā ir noteiktu pazīme ar kādu informācija ieies EDS sistēmā un tiks atšifrēta elektronisko dokumenta „Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” tabulās.

Ceturtā grupa pēc noklusējuma atteicas uz Autoratlīdzībām fiziskām personām (AA), kurai arī noteikta speciāla sociālās apdrošināšanas likme.


20. Numuru sērijas – kavējumi / rīkojumi. Iespējams veidot speciālo numerāciju "kavējumi / rīkojumi" ierakstiem.


21. Periodisko darbību grupas - iestatījums nepieciešams reģistra "Periodiskās darbības" aizpildīšanai. Pēc noklusējuma sistēma piedāvās dažus variantus.

Piemēram, apsardzības uzņēmuma darbiniekiem regulāri reiz gadā (vai cita laika periodā) jāatjauno apsarga sertifikātu. Reģistrā "Periodiskās darbības" tiek taisīts ieraksts tiem darbiniekiem, kuriem konkrēta datumā vai līdz konkrētam datumam jāiziet sertifikāta atjaunošanas procedūru, ievietojot laikā "Grupa" ar klaviatūras taustiņu kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS) palīdzību attiecīgu grupas kodu no iestatījuma "Periodisko darbību grupas".

Uz periodiskām darbībām var arī attiecināt regulāro medicīnisko apskati vai potēšanu vai kvalifikācijas kursi utt.

22. Pretendentu pieteikumi - iestatījums tā pat kā iestatījums "Amata konkursi" ir paredzēts izmantošanai valsts institūcijās, kur ir specifiskās prasības personāla atlasei.

23. Profesiju klasifikators – saraksts ar pozīcijām no Latvijas Republikas profesiju klasifikatora, kas atvieglos datu ievadi darbinieku kartītē.

24. Radinieki - iestatījums darbojas kā pārskats par visiem darbiniekiem, kurā ir redzami darbinieka radinieki (apgādājamās personas), ievadītie katra konkrētā darbinieka kartītē.

25. Radinieku tips - iestatījumā saraksts piedāvāts pēc noklusējuma.

26. Reģioni - iestatījums darbojas kā saraksts, kurā ir iespējams norādīt visi Latvijas reģioni vai citi teritoriālie apzīmējumi, kas atvieglotu darbinieku adrešu datu ievadi darbinieku kartītēs.

27. Rīkojuma tipi (A, B, C nodaļas) ir pārskats, kur var izveidot dokumentu paraugus iesniegumiem, pavēlēm, rīkojumiem, atskaitēm.

Sistēmā dati tiek piedāvāti pēc noklusējuma, bet ir iespēja izveidot jaunus ierakstus balstoties uz uzņēmuma iekšēja dokumentu apgrozījuma kārtību.

Nodaļā A - jāizveido Tips, Nosaukums un ar klaviatūras taustiņu kombinācijas Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS), palīdzību jāizvēlas Rīkojuma tipu. Atkarīgi no tā, kā tiek nodefinēts Rīkojuma tips, var parādīties papildus iespējas automātiskai darbībai. Piemēram, ja uzlikt Rīkojuma tipa laukā Atvaļinājums, tad rakstot rīkojumu par atvaļinājumu un nospiežot pogu Detaļas, sistēma automātiski izveidos Kavējumu konkrētam rīkojumam.

Nodaļā B - jāizveido Virsraksts un ar klaviatūras taustiņu kombinācijas Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS),palīdzību jāizvēlas Teksts (no iestatījuma Standarta Teksti) un Forma (no SISTĒMAS moduļa reģistra "Dokumentu formas").

Nodaļā C - veidojot Tipu apzīmējumu var izmantot EDS ziņas kodu sarakstu no ziņām par darba ņēmējiem (pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darbā, u.c.). Kā arī nodaļā C var nodefinēt vai šo rīkojumu Drukāt vai Nedrukāt.

28. Standarta teksti – iestatījums, kurā pēc noklusējuma ir sagatavoti teksta paraugi dokumentiem. Iespējams arī izveidot jaunu teksta paraugu.

29. Tekstu tipi

30. Valodu prasme - iestatījums darbojas kā saraksts, kurā tiek atspoguļoti visu darbinieku valodu prasmes, ievadītās darbinieka kartītē vai pa tiešo šajā iestatījumā. Ievadot valodu prasmju datus šajā iestatījumā, informācija automātiski parādīsies darbinieku kartītē.

31. Valodu prasmes līmeņi – iestatījums, kurā var noteikt valodas zināšanas līmeni.Reģistri:

 1. Departamenti – ja ir nepieciešams uzskaitīt darbiniekus pēc struktūrvienībām, departamentiem, filiālēm, tad ir iespējams šo iestatījumu. Lauks "Departaments" arī parādīsies darbinieka kartītē aizpildīšanai.


2. Darbinieki – reģistrs, kurā tiek reģistrēti jauni darbinieki, fiziskās personas vai kandidāti, izveidojot jaunu kartīti. Reģistrā var ielikt filtru, lai redzētu tikai uzņēmuma darbiniekus vai fiziskās personas vai kandidātus vai visās reģistrētas personas vienā sarakstā.

Tas pats reģistrs eksistē ALGAS modulī un jaunu darbinieku kartīti ir labāk aizpildīt no ALGAS moduļa, kad tur tiks savadīti visi iestatījumi (tie iestatījumi ir vajadzīgi, lai precīzāk aizpildīt informāciju par darbinieku, kas ir būtiski algu aprēķinos turpmāk).


3. Rīkojumi – reģistrs, kurā tiek glabāti un veidoti jauni iekšējie dokumenti (iesniegumi, rīkojumi utt.). Dokumentu ir iespējams izdrukāt vai saglabāt PDF formātā. No tā var veidot darba plūsmas aktivitāti, izveidojot jaunu uzdevumu vai ievietojot informāciju savā kalendārā. Dokuments automātiski parādīsies darbinieka vai fiziskās personas kartītē sadaļā Rīkojumi.

4. Amati - reģistrs ir saraksta veidā, kurā var redzēts eksistējošus amatus kā arī izveidot papildus jaunus.

5. Kavējumi - reģistrs, kurā tiek veidoti un aprēķināti atvaļinājumu, slimības lapu vai komandējumu izdevumi. Tas pats reģistrs ir modulī ALGAS

6. Periodiskas darbības - reģistrs ir paredzēts izmantot ierakstiem, kuri periodiski vai regulāri atkārtojas.

Piemēram, apsardzības uzņēmuma darbiniekiem regulāri reiz gadā (vai cita laika periodā) jāatjauno apsarga sertifikātu. Reģistrā "Periodiskās darbības" tiek taisīts ieraksts tiem darbiniekiem, kuriem konkrēta datumā vai līdz konkrētam datumam jāiziet sertifikāta atjaunošanas procedūru, ievietojot laukā "Grupa" ar klaviatūras taustiņu kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS) palīdzību attiecīgu grupas kodu no iestatījuma "Periodisko darbību grupas".

Uz periodiskām darbībām var arī attiecināt regulāro medicīnisko apskati vai potēšanu vai kvalifikācijas kursi utt.


Atskaites (biežāk izmantotās):

Darbinieku kavējumi

Darbinieku radinieki

Rīkojumu darbiniekiem

Uzkrāto atvaļinājumu analīze

Dokumenti:

Darbinieki - izveido "Personas kartīte" dokumentu.

Kartītē "Rīkojuma Nr." lauks izpildīsies, ja "Rīkojumu tipi" iestatījumā atzīmēt kodu 11, kas atbilst "Darba ņēmēja statusa iegūšana (DŅ)", kā "Drukāt" (C sadaļā) darbinieka dokumentā.

Darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatojuma lauks izpildīsies, ja Darbinieku kartītē (reģistrā Darbinieki), sadaļā "Darba attiecības" ielikt komentāru.

Laika uzskaites tabula

Rīkojumi


Rutīnas:

Eksports "EDS - ziņas par darba ņēmējiem"

(warning) Šis eksports datus ņem no Rīkojumiem. Ir svarīgi, lai būtu ievadīts rīkojums ar attiecīgo tipu, kuram ir ielikt ziņu kods iekšā.

Algas modulis


Iestatījumi:

 1. Algu ievade - ir noderīgs rīks, iestatījums, kas ir paredzēts Mikrouzņēmumiem, lai atvieglotu un automatizētu algas aprēķinu, grāmatošanu un izmaksu. Tas pārskats var būt noorganizēts pēc noklusējuma, atkarībā no tā, kādu informāciju gribas redzēt primāri.
  1. Izveidojiet jaunu ierakstu "Algu ievade". Sākumā tas ir tukšs.
  2. Izvēlējieties periodu.
  3. Ja savā uzskaitē jums ir sadalījums pa darbinieku grupām, tad izvēlēties to, ar kuru jūs veiksiet turpmākas operācijas. Ja grupu nav vai jūs vēlēties veikt grāmatojumus/ izmaksas visiem darbiniekiem, tad atstājiet šo logu neaizpildītu.
  4. Uzspiediet pogu "Ievietot darbiniekus". Sistēma automātiski aizpildīs rindas ar darbinieku līgumu informāciju, kuriem alga tiks aprēķināta attiecīgajā periodā. Pārskatā B nodaļā vizuāli var redzēt algu ievades statusu.
  5. Piespiediet pogu "Aprēķināt", lai aprēķinātu un apstiprinātu algu darbinieku līgumiem ierakstā.
  6. Pēc aprēķināšanas aplūkot aprēķināšanas ierakstu ir iespējams nospiežot pogu "Atvērt rindu", iepriekš uzstādot kursoru uz tās rindas, kuru vēlāties atvērt.
  7. Piespiediet pogu "Grāmatot", lai veiktu aprēķina iegrāmatošanu. Sistēma automātiski uztaisīs grāmatošanas ierakstus katram darbiniekam atsevišķi. Rezultātu ir iespējams pārbaudīt modulī FINANSES > Atskaite > Starpbilance vai Apgrozījumu pārskats
  8. Piespiediet pogu "Izmaksāt", lai veiktu algas izmaksu. Sistēma automātiski uztaisīs izmaksas ierakstus katram darbiniekam atsevišķi. Rezultātu ir iespējams pārbaudīt modulī ALGAS > Reģistri > Algu maksājumi. Šeit arī var veikt maksājumu automātisko iegrāmatošanu.

2. Algu ievades loga parametri - ir domāti Iestatījuma "Algu ievade" izmantošanai. Pārskatu ir iespējams noorganizēt pēc vajadzībām vai vēlēšanām ievietojot operācijas tipu, kura rezultāts parādīsies algu ievades pārskata kolonnās. Operāciju tipi paņemti no ALGAS moduļa iestatījuma Operāciju tipi.


3. Algu konvertēšana - gadījumos, kad ierakstos un aprēķinos figurē divas valūtas vai uzņēmums pāriet no vienas valūtas uz otru (no LVL uz EUR), tad tiek izmantots šis iestatījums.


4.(warning) Algu parametri - ir galvenais pārskats, kurš ļauj iestatīt pamata informāciju, kura tiks pielietota visiem darbiniekiem vai fiziskām personām pēc noklusējuma. Vēlāk katras personas līgumā (Modulis ALGAS > Reģistri > Darbinieku līgumi) ir iespējams norādīt papildus informāciju vai mainīt kādu no iestatījumiem balstoties uz darba līguma nosacījumiem (piemēram, darba laika klasi, stundas likmi utt.)

Aprēķins

 • Aprēķina formula - logā jāieliek formulu algu aprēķinam no pārskata Nodokļu atskaites (formulas) (modulis ALGAS > Iestatījumi > Nodokļu atskaites (formulas))
 • Fiziskās personas formula - nepieciešama, piemēram, lai uztaisītu aprēķinu honorāriem/ autoratlīdzību personām, kas neskaitas uzņēmuma darbinieki.
 • Bruto operāciju tips - kods no moduļa ALGAS > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā
 • Neto operāciju tips - kods no moduļa ALGAS > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā
 • Vidējais aprēķina mēnešu skaits - saskaņā ar Darba likuma visos gadījumos, kad darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām.
 • Darba likmes tips formulā
 • Atvaļinājuma dienu skaits periodā - Ikgadējā atvaļinājuma laikā darba devēja apmaksāto 20 dienu skaits izriet no vairākām Darba likuma (DL) normām. Darbiniekam ir tiesības uz 4 nedēļu ilgu kalendāro atvaļinājumu, neskaitot svētku dienas. Tātad kopumā tās ir 28 kalendārās dienas – 20 darba dienas un 8 brīvdienas. Aprēķinot par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu (atvaļinājuma naudu), ir jāņem vērā darbiniekam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā esošo to darba dienu skaits, kuras darbinieks būtu strādājis, ja viņam nebūtu bijis piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums.
 • Vidējo algas stundu tips
 • Periods (dienās) - standarta periods ir viens gads, 365 dienas
 • Maksimālais uzkrāto dienu skaits - kad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana darbiniekam pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, ar darbinieka rakstveida piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājuma daļu uz nākamo gadu. Periodā neizmantoto atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz vienu gadu.
 • Vidēja aprēķina dienas - laukā jāieliek dienas apzīmējumu/ kodu no iestatījuma Aprēķinu dienu lauki, kas atspoguļotu reāli nostrādāto dienu skaitu (bez slimības periodiem, atvaļinājumiem utt)
 • Pamatalgas vidējais aprēķinātas dienas - laukā jāieliek dienas apzīmējumu/kodu no iestatījuma Aprēķinu dienu lauki, kas atspoguļotu kopējo darba dienu skaitu mēnesī

 • Uzkrātās atvaļinājuma dienas - lai veiktu uzskaiti nepieciešams uztaisīt modulī ALGAS > Iestatījumi > Operāciju tipi ierakstu/ kodu, kas vēlāk tiks izmantots aprēķinos.
 • Minimālās algas konstantes - laukā jāieliek kodu no iestatījuma Konstantes, kas atbilstu minimālās algas aktuālai vērtībai.
 • Atjaunot aprēķina periodu - ja logā ir ielikts ķeksis, tad sistēma veicot algu aprēķinu automātiski paņems pilno periodu (piemēram no 01.01.2020 līdz 31.01.2020). Ja šīs ķeksis nav ieķeksēts tad algu aprēķinā būs iespējams manuāli norādīt periodu. (piemēram, no 01.01.2020 līdz 15.01.2020, ja kādu iemeslu dēļ darbinieks strādāja īsāko periodu)
 • Vidējās algas salīdzināšana ar aktīvo mēnesi
 • Uzkrātais atvaļinājums ievietojas pēdējā mēnesī - kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pēdējā darba dienā.
 • Neiekļaut svētku dienas uzkrātajā atvaļinājumā
 • Neiekļaut svētku dienas papildu atvaļinājumā
 • Pārrēķinot aprēķinu dzēst vecās rindas - kad tiek veikts atkārtots algu aprēķins, automātā tiek dzēstas rindas no iepriekšēja aprēķina. 
 • Vidējās algas aprēķins par lielāku periodu - pēc noklusējuma periods ir 6 mēneši. Ja sešu mēnešu laikā darbiniekam nebija aprēķināta alga, tad sistēma automātiski paņems lielāku periodu.
 • Vidējās algas aprēķins pēc konstantes
 • Atvaļinājumā neiekļaut brīvdienas
 • Izmantotais atvaļinājums bez svētku dienām
 • Izmantotais atvaļinājums pēc galvena laika klases

Citi parametri

 • Algas konts - iespējams ielikt kontu, uz kuru pēc noklusējuma tiks grāmatotas algu aprēķins
 • Noklusētas grāmatojuma komentārs - piemēram, "Algu aprēķini" - tas parādīsies Teksts laukā pēc automātiskas grāmatojuma izpildīšanas.

 • Samaksas veids - atkarīgi no uzņēmuma finanšu līdzekļu formām (bank1, bank2, kase utt.) var uzstatīt kā tiks maksāta alga pēc noklusējuma. Iestatījumu "Samaksa veids" var atrast moduļos PIEGĀDĀTĀJI / REALIZĀCIJA > Iestatījumi> Samaksas veidi.

 • Noklusējuma izmaksu tips - kods no moduļa ALGAS > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā
 • Summas priedēklis
 • Laika klase pirms svētku - kods no moduļa PERSONĀLS > Iestatījumi > Laika klase, kas atbilstu darba stundu grafikam pirms svētku dienām
 • Dok.formula rindām
 • Dok.formula kopsummām
 • Procentu priedēklis
 • Parāda uzskaitīšanas sākuma datums
 • Fiziskās personās konts - iespējams ielikt kontu, uz kuru pēc noklusējuma tiks grāmatotas fizisko personu atalgojums.
 • DDZ (Darba Dēvēja Ziņojums) eksporta grupa - kods no moduļa PERSONĀLS > Iestatījumi > EDS eksporta kodi. Laukam jābūt aizpildītam, savādāk sistēma neveidos XML failu pareizi.
 • Neapliekamā min. tips - kods no moduļa ALGAS > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots aprēķina formulā
 • Neapliekamā min. dienas - kods/ formula no iestatījuma Aprēķinu dienu lauki kā tiek rēķinātas dienas neapliekamā minimuma pielietošanai.

 • Pieprasīt departamentu darbinieka līgumā
 • Aprēķinā ievietot visus nodokļu atskaites aprēķina tipus
 • Ierobežotas pieejas rīkojumiem
 • Kontrolēt darbiniekus laika tabulās
 • Stundu uzskaite vidējās algas aprēķinā
 • Vidējās algas aprēķins pa objektiem
 • Pārnest kavējumu uz nākamo mēnesi, ja beigu datumi sakrīt ar aprēķinu
 • Pieprasīt nodokļu grupu darbiniekam
 • Ievietot teksta kodu, ievietojot nodokļu grupu
 • Vidējam aprēķinam izmantot tekošo mēnesi, ja nav nostrādāti 6 mēneši

Nodokļu grāmatojuma datums

 • Šodiena
 • Aprēķina perioda pēdējā dienā Kavējuma izmaksas datums

Kavējuma izmaksas sākuma datums

 • Kavējuma sākuma datums
 • Pirmā kalendāra diena pirms sākuma datuma
 • Pirmā darba diena pirms sākuma datuma

Laika tabula

 • Summas operāciju tips - kods no moduļa ALGAS > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā. Piemēram, var izmanto vienu kodu līguma algām (konkrēta summa mēnesī), bet uztaisīt citu kodu algām, kur ir summētais darba laiks.
 • Laika operāciju tips - kods no moduļa ALGAS > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā. Piemēram stundas likme.
 • Galvenā laika klase - kods no moduļa PERSONĀLS > Iestatījumi >Laika klase. Piemēram 8 stundu darba diena, kas tiks piemērots visiem darbiniekiem.
 • Stundas likme - kods no moduļa ALGAS > Iestatījumi >Likmes, kas tiks piemērots visiem darbiniekiem.
 • Papildu rindas - parasti 1., 2., 3. rindās liek visas virsstundu, svētku stundu un nakts stundu skaitam


Kā pareizi būtu jānorāda papildu laika klases algu parametros vai darbinieka / fiziskās personas līgumā:

1) Ja darbiniekam papildu laika klase tiks aizpildīta katru mēnesi un tā ir daļa no darbinieka līguma, ka darbiniekam jāstrādā noteiktas dienas, ko norāda ar papildu laika klasi, tad norāda vēlamo laika klasi,kurā atzīmē strādājamās dienas, un laika uzskaites tabelē uzskaitīs, ka šīs dienas ir jāstrādā obligāti. Tas ievadīs laika klases stundas uzreiz tabulā pēc uzstādītā "grafika".

2) Ja darbiniekam papildu laika klasi izmantos dažreiz (dažreiz virsstundas vai dažreiz naktsmaiņa utt.), tad var izveidot laika klasi, kurā nav atzīmēta neviena diena. Tas atvieglos arī laika tabeles aizpildi, jo nebūs jādzēš nost liekās dienas, kad netika strādāts. Piemēram laika klasi "00", kuru norādīju līgumā.


Laika tabulu logs

 • Šaurs - ja ķeksi ielikt šeit, laika tabulas (ALGAS > Reģistri> Laika tabulas) dienas atspoguļojums būs redzams sadaļās A un B (15 dienas katrā)
 • Plats - ja ķeksi ielikt šeit, laika tabulas dienas atspoguļojums būs redzams sadaļā A (31 diena)

Lietotāja lauki

 • Aktivizēt lietotāja laukus aprēķinos - ja tiks aktivizēts šis lauks, visi operāciju tipu (lauku nosaukumi) tiks atspoguļoti algu aprēķinā atsevišķās rindās.

Lietotāja dienas

Ja nodaļā Lietotāja lauki ir aktivizēts "Aktivizēt lietotāja laukus aprēķinos", visu dienu ieraksti no nodaļas Lietotāja dienas tiks atspoguļoti algu aprēķinā atsevišķās rindās nodaļā Dienas.


5. Dienas aprēķinos - iestatījums ar ierakstiem/formulām kā tiek rēķinātas dienas mēneša periodā, atvaļinājumiem, slimības lapām, komandējumiem


6. E-pastu sūtīšana - izmantojot šo rīku, ir iespējams veikt iestatījumu Algu lapiņas izsūtīšanai. Iestatījumā jāieliek:

Sūtītājs - e-pasts, no kura tiks sūtīta informācija

Standarta teksts - kas parādīsies izsūtāma e-pastā. Teksta paraugu var iepriekš sagatavot PERSONĀLA moduļa iestatījumos "Standarta teksti" un vēlāk ar klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS) palīdzību ievietot iestatījuma E-pastu sūtīšana teksta logā.

(warning) Pats izsūtīšanas process tiek realizēts, izmantojot Apkalpošanu "Algu lapiņas uz e-pastiem" ALGAS moduļa rutīnā.


7. EDS eksporta parametri -iestatījums, kur ir noteikta informācija, kādi operāciju tipi parādīsies XML failā un vēlāk atšifrēsies EDS sistēmā. Pēc noklusējuma forma "Darba devēja ziņojums par VSAOI un IIN" un "Paziņojums par FP izmaksātām summām" ir jau nodefinētas un gatava izmantošanai.8. Fiziskās personas - iestatījums saraksta veidā par visām fiziskām personām reģistrētām sistēmā. Vēl viens veids kā ir iespējams atrast informāciju par fiziskām personām ir Reģistrā >Darbinieki > Fiziskās personas

9. Fizisko personu līgumi - iestatījums saraksta veidā līgumiem, noslēgtiem ar fiziskām personām reģistrētām sistēmā. Līgumi tiek taisīti reģistrā Darbinieku līgumi ar līguma tipu "Fiziskā persona".

10. Ienākumu veidi - iestatījums, kurā ir iespējams nodefinēt EDS ienākuma veida kodus, kuri tiek izmantoti katras fiziskas personas izmaksātiem ienākumiem atšifrējumā EDS iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumā. Šeit var atrast ienākuma veida kodu sarakstu https://m.likumi.lv/doc.php?id=180374

Pēc noklusējuma sistēma piedāvā divus ienākuma veidus Darba algai (kods 1001) un Ienākumi no uzņēmuma līguma (kods 1008)

(warning) Veidojot kodus svarīgi atcerēties atzīmēt paziņojuma tipu Kopsavilkuma vai Ikmēneša.


11. Konstantes - iestatījums, kurā tiek izveidoti ieraksti dažādu veidu atvieglojumiem vai ierobežojumiem vai kādai citai vērtībai, kura ir noteikta likumdošanā. Tās konstantes vēlāk tiek izmantotas atalgojuma aprēķinu formulā. Tāpēc ir svārīgi norādīt aktuālās vērtības.12. Laika tabulas (kopsavilkums)- šo iestatījumu izmanto, ja jāievada tikai kopējais stundu daudzums (nav pa dienām kā Laika tabulas).


13. Laika tabulu kodi - ir domāti izmantošanai Iestatījumam "Laika tabula (kopsummas)". Laika tabulas kodā var definēt dažādas stundas, kādas var būt - virsstundas, svētku, nakts, utt.

14. Lauki EDS eksportos

15. Likmes - iestatījumā, pēc noklusējuma, tiek izveidotas aktuālas stundas un nodokļu likmes tekošajā aprēķinu un atskaišu periodā (piem. VSAOI darba dēvēja, VSAOI darba ņēmēja, IIN, minimālā stundu likmes).


16. Līguma paraugs - iestatījumā ir iespējams izveidot vienu kopīgu līguma (darba līguma) formu, kas tiks pielietota darbinieku/ fiziskās personu līgumiem pēc noklusējuma. Šajā formā tiks izmantotas divu tipu rindas:

-"Uzstādīt", šeit jānorāda datus, kas tiks izmantoti konstanti (piemēram, riska nodeva vai neapliekamā minimuma procents) vai darbinieka/ fiziskās personas bruto alga. Un tā kā šī forma ir tikai līguma paraugs, kas tiks izmantots visiem līgumiem, nav obligāti jāaizpilda kolonu ar Vērtību, jo summa tajā tiks ielikta saskaņā ar katra līguma nosacījumiem individuāli.

- "Aprēķināt", šeit nav jāaizpilda Vērtību, jo rindās tiks turpmāk izmantotas algu aprēķinām.


17. Līgumu izmaiņas - kopējais pārskats/reģistrs, kur tiek atspoguļotas visas izmaiņas darbinieku un fizisko personu līgumos neatkarīgi no perioda.

18. Neapliekamais minimums - kopējais pārskats/reģistrs, kur tiek atspoguļotas visi neapliekamo minimumu ieraksti darbinieku un fizisko personu kartītēs neatkarīgi no perioda.

19. Nodokļa atskaites (formulas) - iestatījums/ reģistrs, kur glabājas pēc noklusējuma iestatītas PVN, Algu aprēķinu un atskaišu formulas. Ir iespējams izveidot jaunas formulas dažādu aprēķinu un atkaišu ģenerēšanai.

20. Numuru sērijas - tiek izmantotas, lai ģenerētu lasāmus, unikālus identifikatorus pamatdatu ierakstiem un transakciju ierakstiem, kam ir nepieciešami identifikatori. Tās var uzstatīt īsākam (piemēram, mēnesis, gads) vai ilgākam periodam (3-10 gadi). Tas ir atkarīgs no uzņēmuma vajadzībām un dokumentu apgrozījuma.

 • algu maksājumi
 • aprēķini
 • koriģētie aprēķini
 • laika tabulas
 • laika tabulas (kopsummas)
 • piemaksas / atvilkumi

21. Operāciju tipi - viens no svarīgākajiem iestatījumiem, kur tiek glabāti un veidoti jauni ieraksti dažādās formulās izmantošanai.


Veidot jaunu operācijas tipu

Kods - manuāli izveidojam kodu līdz 10 simboliem, kas var sastāvēt no burtiem un cipariem.

Nosaukums - ir koda apraksts, skaidrojums

Vienība - ja kādam operāciju tipam jāizmanto mērvienību (piemēram, gab., diena., mēn.), to var pielikt šeit izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS).

Nodoklis - ja kādam operāciju tipam jāizmanto noteikto nodokļa likmi (piemēram, Minimālā stundas likme vai IIN likme), to var pielikt šeit izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS). Nodokļa likmes var atrast Algas moduļa iestatījumos "Likmes".

Grupa - pastāv iespēja operāciju tipus apvienot zem vienas grupas (piemēram, zem grupas "Piemaksa" var ielikt prēmijas, virsstundas, gabaldarbs utt.). Grupu var izvēlēties izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS). Grupas var atrast kā arī izveidot jaunu Algas moduļa iestatījumos "Operāciju tipu grupas".

Objekti - ja kādam operāciju tipam jāizmanto objektu (piem. struktūrvienības objekts par reģioniem vai izdevumu objekts par departamentiem), to var pielikt šeit izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS).

Akumulēt tipu

Akumulēt ieraksta vecums

Ienākumu veids - to var pielikt šeit izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS). Ienākumu veids var atrast kā arī izveidot jaunu ALGAS moduļa iestatījumos "Ienākumu veidi".

Aprēķinu vadība - atkarīgi no izvēlēta varianta Operāciju tips būs vai nebūs iekļauts ALGAS moduļa atskaitē "Aprēķinu vadība"

 • Ļaut sadalīt aprēķinos - jāatķeksē, ja aprēķinā figurē vairāki periodi.
 • Vidējā aprēķina tips
 • Atskaitēs atlase pēc samaksas datuma
 • Iekļaut koriģētajos aprēķinos


Nerādīt ievietojot:

- Piemaksās

- Laika tabulās

- Līgumos


22. Operāciju tipu grupas - operāciju tipus ir iespējams apvienot zem vienas grupas (piemēram, zem grupas "Piemaksa" var ielikt prēmijas, virsstundas, gabaldarbs utt.).23. Operāciju tipu kontējumi - pēc noklusējuma sistēma izmanto iestatītos grāmatojumus visiem darbiniekiem .


24. Papildu atvaļinājuma dienas - ir iestatījums, kurā ir iespējams izveidot ierakstus par papildu atvaļinājuma dienām, kas pienākas darbiniekiem. Pēc noklusējuma darba devējam jāapmaksā darbiniekam ikgadējā atvaļinājuma 20 dienu skaitu. Bet atvaļinājumu dienu skaitu var ietekmēt tādi apstākļi kā piemēram: bērnu daudzums (par 1-2 bērniem pienākas papildus 1 atvaļinājuma diena, par 3 bērniem - 3 atvaļinājuma dienas) vai ja darbinieks ir nodevis asinis, viņam pienākas papildus 1 atvaļinājuma diena utt.

Pārbaudīt papildu atvaļinājumu dienu uzskaiti var ALGAS moduļa atskaitēs "Uzkrāto atvaļinājumu analīze"


25. Pārnestās darba dienas - ir iestatījums/reģistrs, kurā jāatzīmē pārceltas darba dienas. Ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. 

Pārnestā darba diena parādīsies darba laika tabulā, vienīgais obligāti jāatceras ALGAS moduļa iestatījumā "Valsts brīvdienas" ielikt pārnesto dienu, kā brīvdienu.

26. Rīkojumu - statusa maiņa

27. Sākuma summa - ir kopējais reģistrs, kurā tiek atspoguļot ieraksti par sākuma summām visiem darbiniekiem vai fiziskām personām. Sākuma summas rīks tiek izmantots gadījumos, kad vajadzētu pārnestu datus vidējas algas aprēķinam. Darbinieka vai fiziskas personas kartītē individuālo ierakstu par sākuma summām var atrast nodaļā "Parametri".

Sākuma summas ierakstu var veikt norādot dienas vai stundas, atkarīgi no tā kā tiek uzskaitīts darbinieka vai fiziskas personas darba laiks.

Gadījumā, kad darba laika uzskaitei tiek izmantota stundas likme, "sākuma summas" iestatījuma ierakstā manuāli jānorāda nostrādāto stundu daudzumu kā arī (papildus) jāatzīmē/ jāizvēlas līgumā algas aprēķinu pamatojoties uz stundām.

Veidot ierakstu var vienā rindā, kur apkopojam visu informāciju par sešiem mēnešiem (dienas/stundas un bruto summas) vai veidot ieraktu sešās rindās katram mēnesim. Rezultāts no tā nemainīsies, kad sistēma veidos vidējās algas aprēķinu.


28. Valsts brīvdienas - ir iestatījums, kurā jāatzīmē visas valsts brīvdienas kā arī pārnestās darba dienas, lai informācija korekti atspoguļotos darba laika tabulās un algu aprēķinos.

29. Visi līgumi - viens kopējais pārskats, kurā tiek atspoguļoti visi noslēgti līgumi ar darbiniekiem un fiziskām personām neatkarīgi no perioda.


Reģistri:

 1. Līgumi - reģistrs, kurā glabāsies visi līgumi ar darbiniekiem vai fiziskām personām un kurā ir iespējams izveidot jaunu līgumu, balstoties uz noslēgto Darba Līgumu ar darbinieku/ fizisko personu papīra formātā.

2. Darbinieki - reģistrs, kur jāpiereģistrē jaunu darbinieku vai fizisko personu, izveidojot darbinieka vai fiziskās personas kartīti. Tas pats reģistrs eksistē modulī PERSONĀLS.

3. Algu maksājumi - reģistrs, kurā glabājas visas izmaksas veiktas darbiniekiem un fiziskām personām un kurā ir iespējams manuāli izveidot jaunu algu maksājumu izmantojot Veidot izvēlnē "Jaunu ierakstu - Algu maksājumi".

4. Laika tabulas - reģistrs, kurā glabājas visas darbinieku un fizisko personu darba laika tabulas par nostrādāto pastāvīgo darba laiku un virsstundām un kurā ir iespējams manuāli izveidot jaunu ierakstu izmantojot Veidot izvēlnē "Jaunu ierakstu - Laika tabulas".

5. Aprēķini - reģistrs, kurā glabājas visi darbinieku un fizisko personu atalgojuma aprēķini par paveikto darba apjomu vai nostrādāto laiku un kurā ir iespējams manuāli izveidot jaunu ierakstu izmantojot Veidot izvēlnē "Jaunu ierakstu -Aprēķini".

6. Piemaksas - reģistrs, kurā glabājas visas darbinieku un fizisko personu piemaksu/ izmaksu ieraksti par prēmijām, avansiem un kurā ir iespējams manuāli izveidot jaunu ierakstu izmantojot Veidot izvēlnē "Jaunu ierakstu - Piemaksas/izmaksas".

7. Kavējumi - reģistrs, kurā glabājas visi darbinieku un fizisko personu kavējumu ieraksti par slimības lapām, atvaļinājumiem, komandējumiem un kurā ir iespējams manuāli izveidot jaunu ierakstu izmantojot Veidot izvēlnē "Jaunu ierakstu -Kavējumi"


Rutīnas → Apkalpošana:

Tie ir rīki, kas palīdzēs izveidot kādu darbību/ierakstu automātiski grupai vai par periodu.

 1. Algu lapiņas uz e-pastiem
 2. Aprēķināt algu
 3. Aprēķināt uzkrāto atvaļinājumu
 4. Dzēst aprēķinus
 5. Veidot grāmatojumus

 • No labels