Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja Fitek risinājums jau ir uzstādīts, sekot šeit Fitek e-rēķinu sistēmas integrācija

Pirms uzsākt darbu

Pirms uzsākt darbu ar Fitek e-rēķinu platformu, ir nepieciešams noslēgt līgumu ar Fitek pārstāvjiem un saņemt divas atslēgas:

  • Fitek e-rēķinu izsūtīšanas un saņemšanas atslēga. Līdzīga šai: 29f9999d-8528-11ea-80c2-00155d2c8749
  • FitekIn sistēmas atslēga. Līdzīga šai: 69999980-cb75-4ee2-99ad-8a75f2fde2c0


Svarīgi!

Lai atjaunotu vai uzstādītu pirmreizējos e-rēķinu iestatījumus, jāielādē sistēmā sekojošs fails:EInvoiceBlock-2.TXT

To var izdarīt izmantojot eksporta rutīnu - Sistēmas modulis, Rutīnas, Imports, Augšupielādēt failu no datora:

Lai pārliecinātos, ka iepriekš minētā konfigurācija ir ielādējusies, var apskatīt Sistēmas moduļa "E-rēķinu apstrādes intervāli" iestatījuma vērtības, tām jābūt šādām:


1.Atvērt Sistēmas moduli, Iestatījumi, "E-rēķinu iestatījumi". Zem tabulas "Statusa parametri" laukā "E-rēķina atslēga" ievadīt abas iepriekš saņemtās atslēgas, atdalot ar kolonnas zīmi (piemēram, 29f9999d-8528-11ea-80c2-00155d2c8749:69999980-cb75-4ee2-99ad-8a75f2fde2c0). Spiest "Saglabāt". Ja gadījumā atveras Faila dialogs to aizvērt un spiest "Saglabāt". Pirmā atslēga ir e-rēķinu izsūtīšanas un saņemšanas atslēga, otrā atslēga ir FitekIN atslēga (ja tāds papildus līgums noslēgts)


2.Atvērt vēlreiz "E-rēķinu iestatījumi" un spiest "Reģistrēt pakalpojumu", "Statusa parametru" tabulā.

3.Atveroties jaunam logam, izvēlēties atbilstošos pakalpojumus reģistrācijai un spiest "Saglabāt".

4.Reģistrācija ir notikusi un var sākt izmantot jaunos pakalpojumus. Ja nepieciešams vēlreiz pārliecināties, ir iespējams novērot sistēmas paziņojumā veiksmīgu reģistrācijas apliecinājumu, atverot "E-rēķinu iestatījumus" vēlreiz. Paziņojums ir līdzīgs šim: "Reģistrācija bija veiksmīga ! 12:34:15".

  • No labels