Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Svarīgi!

Lūdzu skatīt sadaļu Pirmreizējā uzstādīšana, ja tas jau nav veikts.

E-rēķinu sistēmas īss apraksts

Fitek nodrošina platformu FitekIn rēķinu saņemšanai, kura tiek izmantota, lai automatizētu ienākošo rēķinu plūsmu, kā arī elektronisko rēķinu apmaiņu. Excellent Latvia integrācija ietver abus šos pakalpojumus un rekomendē saviem klientiem izmantot abus.

FitekIn sistēmā var automatizēt grāmatojumu rindas "Ienākošiem rēķiniem" un Excellent Latvia Standard Books un Standard ERP produkti atbalsta šo savienojumu, kas nozīmē, ka nav nepieciešams ievadīt "Ienākošiem rēķiniem" PVN kodus, kontus, objektus. Visa informācija tiek automātiski pielāgota saskaņā ar FitekIn sistēmu. Pirms uzstādīt sistēmu vēlams arī jau nedaudz iepazīties ar pašu FitekIn portālu un viņa piedāvāto funkcionalitāti ienākošo rēķinu apstrādē : https://fitekin.fitek.com

Rēķinu izsūtīšana ir tik vienkārša, ka nepieciešams tikai atzīmēt rēķinu kā "Grāmatotu", lai sistēma automātiski, apmēram 5 minūšu laikā, nosūtītu rēķinu uz Fitek e-rēķinu apmaiņas sistēmu un Klients šo rēķinu saņemtu jau savā FitekIn sistēmā vai uzreiz savā grāmatvedības sistēmā.

Nepieciešamie pamatdati

1.Atslēgas reģistrācijai jābūt veiksmīgai un programma nedrīkst darboties ierobežotā režīmā.

2.Sistēmas modulī iestatījumā "Informācija par Kompāniju"  jābūt gan reģistrācijas numuram, gan IBAN kontam aizpildītam, turklāt reģistrācijas numuram ir jāsakrīt ar Fitek noslēgto līgumu.

3.Nepieciešams izveidot Objektu tipu nosaukumu sasaisti starp sistēmas Finanšu moduļa "Objekti" reģistru un FitekIn E-rēķinu sistēmas Dimensiju reģistru.

Sasaiste tiek veikta Sistēmas moduļa E-rēķinu objekta tipu iestatījumos.

Atteicīgi finanšu modulī esošiem Objektiem jāsatur atbilstošais Objekta tips.

Un FitekIn sistēmā jābūt atbilstošām dimensijām.

4.Jānosūta sākotnējā reģistru un iestatījumu sinhronizācija ar FitekIn platformu. Sistēmas modulī, Rutīnas, Apkalpošana jāizvēlas "Sūtīt pamatdatus uz e-rēķinu sistēmu". Pēc šīs apkalpošanas turpmāk visi ieraksti automātiski atjaunosies ar FitekIn sistēmu aptuveni 5 minūšu laikā no jauna ieraksta izveidošanas sistēmā.

E-rēķinu izsūtīšana

Lai nosūtītu saviem klientiem rēķinus e-rēķinu formā, nepieciešams "Kontakta" kartiņā atzīmēt "E-rēķins" kā izsūtīšanas metodi.

Turpmāk šim klientam visi rēķini tiks izsūtītīti automātiski uz Fitek e-rēķinu sistēmu.

E-rēķinu saņemšana

Visi rēķini tiks automātiski saņemti Ienākošo rēķinu reģistrā Piegādātāju modulī, pārbaudot saņemto rēķinu atliek tikai mainīt tam statusu uz "Grāmatot"


  • No labels