Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Katrai kontakta kartītei jāpiešķir klienta atsauces numurs. Realizācijas modulis> Reģistri> Kontakti> Kontakta kartīte> sadaļa Kompānija> lauks „Reģ.Nr.2 - jāaizpilda ar atsauces numuru. (Igauņu valsts specifika)

2. Kontakta reģistrācijas numurs.

...