Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Noklikšķinot uz izvēlnes "IzveidotVeidot", tiek atvērtas iespējas veikt šo ierakstu:

 • Ierakstu arhivā arhīvā - Standard Books neko neizveido no bankas operācijas un ierakstu atzīmē kā "AtstrādātsApstrādāts".
 • Maksājumu - Standard Books sagatavo klienta maksājumu no bankas operācijas.
 • Maksājumu uzdevumu - Standard Books sagatavo maksājumu uzdevumu no bankas pārskaitījuma.
 • Grāmatojumu - Standard Books sagatavo finanšu ierakstu no bankas operācijas.

...

Atvērto bankas neatpazīto darījuma ierakstu, izvēlnē "Veidot" izvēloties > "Maksājumu" vai "Maksājumu uzdevumu", tiek atvērts papildu logs, kas ļauj lietotājam izveidot un saglabāt saisti saiti programmā ar bankas izraksta operāciju, izveidojot likumu nākamajām līdzīgām operācijām.

...

Papildu logā Standard Books ļauj saglabāt saisti saiti un norādīt to ar papildu laukiem. Papildu logā tiek parādītas šādas opcijasiespējas:

 • Saglabāt atbilstību - Standarta Books nākamajā importēšanas reizē ģenerēs to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu, ja bankas operācija ir līdzīga veidā *.
 • Saite uz Mūsu IBAN - Standarta Books radīs to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu nākamajā importēšanā, ja laukā Mūsu IBAN ir viens un tas pats IBAN.

 • Saite uz Viņu IBAN - Standard Books ģenerēs veidos to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu nākamajā importēšanā, ja laukā, kura IBAN ir tāds pats IBAN.
 • Saite uz Darījuma detaļām - Standard Books nākamajā importēšanas reizē ģenerē to pašu maksājumu / maksājumu uzdevumu, ja laukā Darījuma detaļas ir tāds pats vai līdzīgs paskaidrojuma lauka teksts.

NB! ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu daļēju pārklāšanaspārklāšanos, vienkārši ievadiet vajadzīgo tekstu laukā. Piemēram: Rēķins. Ja vēlaties, lai Standarta Books laukā Darījuma detaļas meklētu precīzu atbilstību, jāizmanto pēdiņas. Piemēram: "Aizdevuma procenti, Līgums Nr. X"

...

Grāmatojumu izveidošana (Finanšu ieraksts)

 • Izvēlnē "Veidot" izvēloties > "Grāmatojums", Standard Books jāpiešķirs jāpiešķir kontus finanšu ierakstam. Ir iespējams pievienot objektus, taču tie nav obligāti.

...