Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
https://excellent.lv/wp-admin/post.php?post=12169&action=edit
Trīs svarīgi soļi, lai Algas modulis strādātu perfekti.

...

  1. Pārliecinieties, ka moduļi PERSONĀLS un ALGAS ir pieslēgti tavā sistēmā (datu bāzē) - Konfigurācija> Vertikāles> ielikt ķeksi ķeksis Algas un Personāls. Ja šie ķekši nav ielikti, jums jāsazinās ar Excellent Latvia un jāpieslēdz algas modulis (līguma izmaiņas)

 

2. Pārliecinieties, ka ir visas nepieciešamas pieejas un tiesības, lai strādātu moduļos - Personu grupas > Veidot jaunu > attiecīgi ielikt pieejas un tiesības


Reģistri:

Personas

Jāizveido personas paraksta ierakstu izmantojot izvēlni "Veidot"- Jauna persona.

Info
titleUzmanību!

Veidojot Jaunu personu Sistēmas modulī, jūs automātiski sniedzat iespēju personai piekļūt sistēmā, tai skaitā visiem Algas moduļa datiem. Ja darbiniekam nav tiesību aplūkot citu darbinieku algas, tad ir nepieciešams attiecīgi noslēgt šādas tiesības. Ir pieejamas plašas konfigurācijas iespējas, bet vienkāršākais variants darbiniekiem, kuriem nav nepieciešama piekļuve sistēmai, ir norādīt Starta personas līmenī -  "Bez pieejas"

  • Paraksts – unikāls burtu/ciparu savienojums, ar kuriem persona turpmāk tiek atpazīta sistēmā (piemēram, izveidojot vai apstiprinot kādu dokumentu vai ierakstu). Paraksts varētu būt personas iniciāļi.
  • Vārds – personas vārds, uzvārds 
  • StandardID –  lietotāja vārds (e-pasts) ar kuru var autorizēties Standard Books by Excellent sistēmā (piemēram, vk@eco.lv)
  • Izruna
  • Slēgts – atķeksējam, ja persona vairs neeksistē sistēmā un visas pieejas tai ir liegtas.
  • Nelicenzēts

...

11. Konstantes - iestatījums, kurā tiek izveidoti ieraksti dažādu dažādu veidu atvieglojumiem vai ierobežojumiem ierobežojumiem vai kādai citai vērtībai, kura ir noteikta likumdošanā. Tās Tās konstantes vēlāk vēlāk tiek izmantotas atalgojuma aprēķinu formulāaprēķinu formulā. Tāpēc ir svārīgi norādīt aktuālās vērtības.

...