Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1.Atvērt Sistēmas moduli, Iestatījumi, "E-rēķinu iestatījumi". Zem tabulas "Statusa parametri" laukā "E-rēķina atslēga" ievadīt abas iepriekš saņemtās atslēgas, atdalot ar kolonnas zīmi (piemēram,  f30cc99929f9999d-ad398528-11e911ea-828780c2-00155d2c8749:9991258069999980-cb75-4ee2-99ad-8a75f2fde2c0). Spiest "Saglabāt". Ja gadījumā atveras Faila dialogs to aizvērt un spiest "Saglabāt". Pirmā atslēga ir e-rēķinu izsūtīšanas un saņemšanas atslēga, otrā atslēga ir FitekIN atslēga (ja tāds papildus līgums noslēgts)

...