Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titlePirms uzsākt darbu

Pirms uzsākt darbu ar Fitek e-rēķinu platformu, ir nepieciešams noslēgt līgumu ar Fitek pārstāvjiem un saņemt divas atslēgas:

  • Fitek e-rēķinu izsūtīšanas un saņemšanas atslēga. Līdzīga šai: 29f9999d-8528-11ea-80c2-00155d2c8749
  • FitekIn sistēmas atslēga. Līdzīga šai: 69999980-cb75-4ee2-99ad-8a75f2fde2c0

...

Info
titleSvarīgi!

Lai atjaunotu vai uzstādītu pirmreizējos e-rēķinu iestatījumus, jāielādē sistēmā sekojošs fails:EInvoiceBlock-2.TXT

To var izdarīt izmantojot eksporta rutīnu - Sistēmas modulis, Rutīnas, Imports, Augšupielādēt failu no datora:

Lai pārliecinātos, ka iepriekš minētā konfigurācija ir ielādējusies, var apskatīt Sistēmas moduļa "E-rēķinu apstrādes intervāli" iestatījuma vērtības, tām jābūt šādām:

...