Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleSvarīgi!

Lai atjaunotu vai uzstādītu pirmreizējos e-rēķinu iestatījumus, jāielādē sistēmā sekojošs fails:EInvoiceBlock-2.TXT

To var izdarīt izmantojot eksporta rutīnu - Sistēmas modulis, Rutīnas, Imports, Augšupielādēt failu no datora:


Warning

Juris Kaminskis Būtu labi, ja būtu noradīts kā mēs varētu redzēt/pārbaudīt, vai TXT fails ieimportējas sistēmā. Modulis Tehniskie parametri>Iestatījumi>Elektronisko rēķinu apstrādes intervāli.

Image Added


1.Atvērt Sistēmas moduli, Iestatījumi, "E-rēķinu iestatījumi". Zem tabulas "Statusa parametri" laukā "E-rēķina atslēga" ievadīt abas iepriekš saņemtās atslēgas, atdalot ar kolonnas zīmi (piemēram, f30cc999-ad39-11e9-8287-00155d2c8749:99912580-cb75-4ee2-99ad-8a75f2fde2c0). Spiest "Saglabāt". Ja gadījumā atveras Faila dialogs to aizvērt un spiest "Saglabāt".

...