Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FitekIn sistēmā var automatizēt grāmatojumu rindas "Ienākošiem rēķiniem" un Excellent Latvia Standard Books un Standard ERP produkti atbalsta šo savienojumu, kas nozīmē, ka nav nepieciešams ievadīt "Ienākošiem rēķiniem" PVN kodus, kontus, objektus. Visa informācija tiek automātiski pielāgota saskaņā ar FitekIn sistēmu. Pirms uzstādīt sistēmu vēlams arī jau nedaudz iepazīties ar pašu FitekIn portālu un viņa piedāvāto funkcionalitāti ienākošo rēķinu apstrādē : https://fitekin.fitek.com

Rēķinu izsūtīšana ir tik vienkārša, ka nepieciešams tikai atzīmēt rēķinu kā "Grāmatotu", lai sistēma automātiski, apmēram 5 minūšu laikā, nosūtītu rēķinu uz Fitek e-rēķinu apmaiņas sistēmu un Klients šo rēķinu saņemtu jau savā FitekIn sistēmā vai uzreiz savā grāmatvedības sistēmā.

...