Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1.Atslēgas reģistrācijai jābūt veiksmīgai un programma nedrīkst darboties ierobežotā režīmā.

2.Sistēmas modulī iestatījumā "Informācija par Kompāniju" , jābūt  jābūt gan reģistrācijas numuram, gan IBAN kontam aizpildītam, turklāt reģistrācijas numuram ir jāsakrīt ar Fitek noslēgto līgumu.

...

3.Nepieciešams izveidot Objektu tipu nosaukumu sasaisti starp sistēmas Finanšu moduļa "Objekti" reģistru un FitekIn E-rēķinu sistēmas Dimensiju reģistru.

Sasaiste tiek veikta Sistēmas moduļa E-rēķinu objekta tipu iestatījumos.

Atteicīgi finanšu modulī esošiem Objektiem jāsatur atbilstošais Objekta tips.

Un FitekIn sistēmā jābūt atbilstošām dimensijām.

4.Jānosūta sākotnējā reģistru un iestatījumu sinhronizācija ar FitekIn platformu. Sistēmas modulī, Rutīnas, Apkalpošana jāizvēlas "Sūtīt pamatdatus uz e-rēķinu sistēmu". Pēc šīs apkalpošanas turpmāk visi ieraksti automātiski atjaunosies ar FitekIn sistēmu aptuveni 5 minūšu laikā no jauna ieraksta izveidošanas sistēmā.

...

Lai nosūtītu saviem klientiem rēķinus e-rēķinu formā, nepieciešams "Kontakta" kartiņā atzīmēt "E-rēķins" kā izsūtīšanas metodi.

Turpmāk šim klientam visi rēķini tiks izsūtītīti automātisku automātiski uz Fitek e-rēķinu sistēmu.

...